LÅT UNGA LÅNA IDOTTS-UTRUSTNING PÅ PROV!

Täbys idrottsintresserade invånare bör ha tillgång till en Fritidsbank. Det föreslår Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i kommunens kultur- och fritidsnämnd. Hon vill se ett ställe, typ ett bibliotek, dit sportsugna kommuninnevånare kan gå och låna utrustning under en begränsad tid.
  • Det är ju inte alla som har råd att prova på en idrott som till exempel ishockey, ridning eller fotboll, när utrustningen är dyr. Då behövs en Fritidsbank som ger framför allt ungdomar möjlighet att testa.

Det handlar om vår folkhälsa, skriver Camilla i en motion till Täby kommunfullmäktige. Att inkludera fler Täbybor i ett aktivt friluftsliv och öka deras intresse för idrott.

Men Täbys borgerliga majoritet i kultur- och fritidsnämnden har sagt nej till förslaget. Nämndens moderate ordförande anser, enligt en artikel i lokaltidningen Mitti Täby, att en sådan fritidsbank inte behövs i kommunen. Täby har redan så många aktiva unga, ”vi är bland de kommuner som har flest idrottande ungdomar i hela landet”, säger han. Ett annat argument är att en fritidsbank skulle kunna konkurrera med privata verksamheter som second hand-affärer.

  • Men i second hand-affärer handlar det ju om att köpa, invänder Camilla Henricsson Bajas. Där kan man inte gå in och låna utrustning för att prova på en sport. I en Fritidsbank, som drivs av kommunen, får de unga låna utan kostnad.
  • Ett trist, men inte oväntat svar, säger hon. Men nu vet vi hur de styrande moderaterna resonerar; här behövs ingen Fritidsbank, i Täby köper ungdomarna, eller deras föräldrar, idrottsutrustningen ändå.

facebook Twitter Email