Lena Hallengren på besök i Johannas trädgård

Förra socialministern Lena Hallengren (s) besökte nyligen äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. Hon fick tillfälle att tala med både de boende och med personalen, som alla är relativt nya i de fräscha lokalerna. De första inflyttningarna skedde i oktober förra året. Äldreboendet är byggt på den plats där Byle gård tidigare låg. I början av 1800-talet beboddes gården av änkeprostinnan Johanna Justelius. Hennes trädgård var omfattande och ansågs då räcka för gårdens årsbehov av frukt och grönt. När Byle gård revs, bevarades fruktträdgården - idag till glädje för de boende.
Lena Hallengren, tvåa från vänster, tillsammans med personal och boende på äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. I bakre raden ses också Anki von Essen Wallden, ordförande för Socialdemokraterna i Täby, Barbro Lindberg, gruppledare (s) i äldrenämnden och Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (s) i opposition. (Samtliga boende på bilden har godkänt publiceringen.)
facebook Twitter Email