MUDDRING AV VALLENTUNASJÖN GER BAD OCH FISKE FÖR FRAMTIDEN

Täby och Vallentuna kommuner arbetar sedan tio år tillbaka på en restaurering av Vallentunasjön. Den ekologiska balansen i sjön måste återställas.

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Övergödande ämnen som fosfor och kväve ökar tillväxten av växtplankton som gör sjön grumlig. Det dåliga siktdjupet gör att sjön inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv.

Nyligen påbörjades en ny metod med muddring för att minska mängden övergödande ämnen.

-Muddring innebär att vi använder en flotte för att suga upp det översta laget av slam från botten, där de näringsrika ämnena lagras. På så sätt minskar vi mängden övergödande ämnen som läcker ut i sjön, förklarar Frida Hellblom, vattensamordnare i Vallentuna, när Täbys kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, besöker sjön.

– Om vi lyckas halvera fosformängden i sjön inom den närmaste tioårsperioden kan vi se förbättringar i form av mindre växtplankton, bättre siktdjup, mer rovfisk och vegetation som börjar växa på sjöns botten. En bättre miljö för människor, djur och växter helt enkelt.

Visa autosparad version

facebook Twitter Email