Riksdagsledamot Anna Vikström på äldreträff i Täby

Den socialdemokratiska gruppen i riksdagens socialutskott jobbar nu på ett hälsovårdsprogram för pigga 65-plussare. Det berättade Anna Vikström, s-ledamot i socialutskottet, när hon träffade en samling äldre Täbybor vid ett möte i Viggbyholm på måndagskvällen.
Tolv intresserade pensionärer från Viggbygärdet samlades på måndagskvällen för att lyssna till riksdagsledamot Anna Vikström (s). På bilden syns till vänster Barbro Lindberg, gruppledare (s) i Täby äldrenämnd. Anna Vikström från Sollentuna sitter bredvid.

Det förhoppningsvis kommande hälsovårdsprogrammet omfattar sociala kontakter, hälsa, kost och rörelse, vaccination och förenklingar när det gäller att skaffa hjälpmedel.

Anna Vikström tog också upp problemen med den ekonomiska brottslighet som många äldre drabbas av; telefonsamtal från bedragare. Hon påpekade att brottslingarna är skickliga i att påverka äldre under ett telefonsamtal, med hot och snabbhet kan de få den som svarar att tappa fattningen. De instruktioner som ges ifrågasätts inte.

Gruppen samtalade även om hemtjänsten i Täby och hur det fungerar med beslut från biståndshandläggare. Flera av deltagarna ansåg att biståndshandläggare behöver en bredare utbildning. Anna Vikström instämde och noterade i sin anteckningsbok.

Vikten av livskvalitet för äldre diskuterades. Att få känna doften av mat som tillagas kan vara betydelsefullt för många äldre på särskilda boenden. Aptiten ökar och kanske också livsglädjen.

facebook Twitter Email