Täby bör pröva på LIKE; lek, idrott, kultur ger energi!

Minst 60 minuter om dagen bör femåringar och äldre ägna sig åt gympa, varje dag. Men trots att detta är en rekommendation från Världshälsoorganisationen (WHO) är det få barn i Sverige som är så fysiskt aktiva. Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i Täby kultur- och fritidsnämnd, vill nu öka rörelseglädjen i Täby. I en motion till fullmäktige föreslår hon att Täby startar projektet LIKE; lek, idrott, kultur ger energi.

-Projektet riktar sig till alla elever i årskurs 2 och 3 och bygger på ett samarbete mellan grundskolan, idrottsföreningarna och kulturskolan, berättar Camilla. Målet är att ger eleverna bättre förutsättningar för rörelse, dans, idrott och kulturskapande.

I Täbys grannkommun Vallentuna har LIKE drivits med framgång sedan sex år tillbaka. Mellan 800 och 1000 elever deltar varje vecka, i 45-minuterspass tillsammans med idrottsföreningar eller kulturskolan. De kan pröva på handboll, judo, 4H eller olika kulturaktiviteter. Passen sker under skoltid, på elevernas egen skola och utan kostnad.

-Detta bör Täby kommun ta efter, säger Camilla Henricsson Bajas. I läroplanen för grundskolan betonas att skapande och lek är en viktigt del i lärandet.

Kommunstyrelsens moderata majoritet instämmer i att skolan ska sträva efter att ge alla elever daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Men, ett positivt gensvar på LIKE blir det inte. I Täbys kommunala grundskolor anses eleverna redan ha möjlighet till aktiviteter inom idrott och kultur. Och, skriver majoriteten, Täby vill bli en Generation PEP-kommun. Man ser åtminstone över möjligheterna till det.

facebook Twitter Email