Kontakta oss

KansliEpost
Oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlströmagneta.lundahldahlstrom@taby.se
Oppositionsråd Janne Bomanjan.boman@taby.se
Politisk sekreterare Eva Lindaueva.lindau@taby.se
Gruppledare i nämnderEpost
Socialnämnden:barbro.lindberg51@gmail.com
Barn o grundskolenämnden:stefan.andersson@taby.se
Gymnasie o näringslivsnämnden:tomas.korpi@taby.se
Kultur- o fritidsnämnden:camilla.henricssonbajas@taby.se
Stadsbyggnadsnämnden:janne.boman@taby.se
Södra Roslagens miljö- o hälsoskyddsnämnd:eva.lindau@taby.se
Lantmäterinämnden:johanvandentempel@taby.se
Valnämnden:alsfsbrev@gmail.com
Överförmyndarnämnden:eva.petterssonlindberg@gmail.com
Styrelsen för Socialdemokraterna i TäbyEpost
Ordförande Barbro Lindbergordforande@sitaby.se
facebook Twitter Email