Varför är Täbyalliansen rädd för medborgarförslag?

Jag kan inte förstå varför allianspartierna i Täby är så rädda för att prova medborgarförslag i kommunfullmäktige, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (s). Det vore bra för våra medborgare att få vara med och påverka. De ska känna att deras förslag tas på allvar – även om de inte får igenom allt.

S-motionen om att införa medborgarförslag i Täby fullmäktige diskuterades vid kommunfullmäktiges senaste möte i början av mars. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tyckte att det är dags att även Täbys invånare får möjlighet att väcka ärenden i den beslutande församlingen. Svensk kommunallag stödjer medborgarförslag som ett demokratiskt verktyg och många kommuner i Stockholms län har redan anammat arbetssättet, bland dem Österåker, Sundbyberg, Upplands Väsby och Sigtuna. Även Stockholms stad låter sina invånare delta mer aktivt i politiken.

  • Att införa medborgarförslag vitaliserar politiken, påpekar Agneta Lundahl Dahlström. Att öppna upp och ta emot goda idéer från medborgare kan inte vara så farligt. Varför är allianspartierna rädda?

Den moderatstyrda majoriteten avslog motionen. Medborgarförslag behövs inte i Täby, enligt den.

facebook Twitter Email