Det solidariska partiet i Täby

Täby kan mer Bli medlem
VIKTIG NYHET

Täby slösar skattemedel på ”kvalitetspeng” i äldrevård

Täby kommun belönar företag inom äldreomsorgen med en ”kvalitetspeng”. Pengarna delas ut utifrån vad äldre svarat på Socialstyrelsens diskutabla enkät. Det här är inget annat än slöseri med skattemedel, skriver oppositionsråden Agneta Lundahl Dahlström (s) och Janne Boman (s) samt gruppledaren i Täby socialnämnd Jan-Olof Hedbom (s) på Dagens Samhälles webbsida (21/2-20). Ska Täby kommun verkligen…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby behöver en gynekologmottagning

Det är orimligt att en så stor kommun som Täby norr om Stockholm saknar gynekologmottagning. Det är en konsekvens av Moderaternas privatiseringar som skapar ett ojämlikt vårdutbud, skriver S-politikerna Aida Hadzialic och Agneta Lundahl Dahlström på DN Åsikt. (17/2 2020)

För fem år sedan flyttade vårdföretaget Aleris sin gynekologi från Täby till Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tre år senare stängde Täbys enda kvarvarande gynekolog sin praktik, trots att den hade 3.000 patienter årligen och dessutom en lång kö av väntande. Det är Moderaternas privatiseringar som splittrar vården och skapar ett ojämlikt vårdutbud. Denna politik har orsakat sänkta…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Politiska rosor till Täbybor på Alla Hjärtans Dag

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra kommunalråd (s) i opposition, delade ut rosor och pratade politik med Täbyborna på Alla Hjärtans Dag.

Alla barn ska få gå i förskola Det betyder en enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas. Vartenda skolbarn ska bli sedd   Det innebär att fler lärarassistenter avlastar. De frigör tid för lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen. Inga barnfamiljer ska vräkas i Täby…

Läs mer

Varför har inte Täby kommun en äldreplan?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – ”Varför har inte Täby kommun en äldreplan?” Under våren 2010 fick Socialstyrelsen i uppdrag att skapa förutsättningar för äldre att få ett värdigt liv inom äldreomsorgen. I socialtjänstlagen infördes en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen. I uppdraget ingick också att stödja framtagandet av lokala värdighetsgarantier. En lokal…

Läs mer

Hur ser definitionen på ett trygghetsboende ut?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne– Hur ser definitionen av ett trygghetsboende ut för Täby? Täby har f.n. inte något trygghetsboende men begreppet ingår i planerade byggnationer. Dock framgår inte vad som menas med ett trygghetsboende. Enligt Seniorval (Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer) framgår skillnaden mellan…

Läs mer

HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter?

Interpellation till socialnämndens ordförande, Tomas Nilsonne, angående ”HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter” Vi socialdemokrater förutsätter att alla politiska partier i kommunen vill verka för att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Täby kommun. En…

Läs mer

Varför inte en ökad andel kommunalt ägda äldreboenden?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – Varför tillförsäkras inte den äldre en omsorg i ett särskilt boende inom Täby kommun genom en ökad andel kommunalt ägda boenden? Andelen äldre växer och därmed andelen som är i behov av omsorg i ett särskilt boende. Genom åren har behovsprognosen visat på brist på antalet platser. Kommunen…

Läs mer

Detta vill S – utan skattehöjning!

Socialdemokraterna i Täby har idag (måndag 25/11) debatterat sin alternativa budget inför 2020; Ett Solidariskt Täby, i kommunfullmäktiges budgetdebatt.  Budgeten är en rödgrön satsning på de områden där Täbyalliansen inte håller måttet; bland annat skarpare klimat- och miljökrav, en halvering av deltagaravgiften för kulturskolan, fältassistenter för nattvandring. –          Vad beträffar kulturskolan, som diskuterades så intensivt i våras,…

Läs mer
facebook Twitter Email