Det solidariska partiet i Täby

EU-valet Det här vill vi Engagera dig Bli medlem
VIKTIG NYHET

Täby behöver en konsumentvägledare!

Många konsumenter har svårt att förstå och tolka avtal och veta vilka rättigheter de har. De behöver rådgivning. Behoven har under åren ökat med alla nya nättjänster som har tillkommit. I en motion till Täby kommunfullmäktige vill Agneta Lundahl Dahlström att Täby kommun inrättar en tjänst som konsumentvägledare, inte minst för det viktiga förebyggande arbetet.

-Vi vill förhindra att människor hamnar i skuld, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition. Misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Konsumentvägledare kan hjälpa med råd och stöd vad gäller konsumentfrågorna. De arbetar förebyggande med olika grupper av konsumenter och de samarbetar med ideella organisationer, företag och skolor för…

Läs mer

Festligt och fullsatt Första maj-firande i Täby

Täby Blås inledde med att marschera från Täby torg till Estrids torg. De fyra Första maj-talarna på Estrids torg: Markus Selin, socialdemokratisk riksdagsledamot från Täby, Anki von Essen Walldén, ordförande för Täby arbetarekommun, Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (s) och Henrik Nordin, ordförande SSU Täby. Michael Lundahl och Helena Henrikson serverade varm korv till... Läs mer

FIRA FÖRSTA MAJ MED OSS!

Läs mer
Peter Hultqvist, fd. Försvarsminister nu ordförande i försvarsutskottet.

Två år med krig i Europa

Öppet möte med Peter Hultqvist (s) i hörsalen i Tibble gymnasium kl 18.30 den 15 februari.

Välkomna att lyssna på ordförande i försvarsutskottet Peter Hultqvist när han pratar om säkerhetsläget i Europa och världen. Samtalet kommer kretsa kring situationen i Ukraina och hur den ryska invasionen påverkat säkerhetsläget i Europa och svensk försvars- och säkerhetspolitik. Även konflikten i mellanöstern och det säkerhetspolitiska läget i Sydkinesiska sjön kommer beröras. När: Torsdagen 15…

Läs mer

Landshövding på besök vid dagvattendammar

Stockholmsregionens landshövding Anna Kinberg Batra besökte i veckan Täby kommun. Hon besökte bland annat det pågående arbetet med dagvattendammar vid Hägernäs västra strand.

Dagvatten från Arninge rinner idag ut i Hägernäsviken och ger en försämrad vattenkvalitet. Den nya anläggningen ska rena vattnet och förbättra för den biologiska mångfalden. En gäddtrappa finns redan på plats, i syfte att ge fiskarna lämpligt grunt vatten för lek och öka fiskbeståndet. Nytt dammarbete pågår också vid Prästgårdssjön. Ängsholmsdammen i Gribbylund är klar…

Läs mer

Varför vill inte Täby kommun göra Hägernäs bibliotek mer tillgängligt?

Varför är Täby kommun så ovilligt att flytta biblioteket i Hägernäs till en mer central och tillgänglig plats i Hägernäs centrum? Det är en fråga som de boende i Hägernäs har ställt ett flertal gånger till det moderatledda styret i kommunen.

I november 2020 fick de ett svar av de fyra kommunalråden, med hänvisning till att när den nuvarande biblioteksstrategin löpte ut år 2022 skulle en flytt övervägas. Citat ur mailet den 3 november 2020: ”I framtagande av ny strategi kommer detta vara ett prioriterat område att även se över placeringen och en eventuell flytt för…

Läs mer
facebook Twitter Email