Jan Eliasson berättar om sitt liv i diplomatins tjänst!

Den tidigare ordföranden för FN:s generalförsamling, tillika tidigare svensk utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, Jan Eliasson gästar Socialdemokraterna i Täby i ett öppet möte måndagen den 27 mars klockan 18.00 i Tibble kyrka.

Jan Eliasson inleder mötet (öppet även för icke medlemmar) i kyrksalen   med att berätta om människor han mött under sin långa karriär och om aktuella politiska frågor. Därefter fortsätter träffen i sällskapsrummet med fika, frågor och försäljning/signering av memoarerna ”Ord och handling – ett liv i diplomatins tjänst”. Bilder copyright/fotograf: Fredrik Hjerling

Läs mer

Anki är ny S-ordförande!

Anki von Essen-Wallden har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Täby. 37 medlemmar i Täby arbetarekommun röstade enstämmigt för Anki vid söndagens årsmöte (19/3) på Scandic hotell i Roslags Näsby.

Ann-Kristine von Essen-Wallden är 64 år och bor i Grindtorp. Hon är förtroendevald som studieorganisatör på fackförbundet Kommunal i Avdelning Stockholms län. Årsmötet leddes av riksdagsledamoten Mathias Tegnér (s) som också talade om svårigheterna med en högerregering styrd av SD. – Den ökande barnfattigdomen är ett resultat av krig och kriser i vår omvärld och…

Läs mer

Varför är Täbyalliansen rädd för medborgarförslag?

Jag kan inte förstå varför allianspartierna i Täby är så rädda för att prova medborgarförslag i kommunfullmäktige, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (s). Det vore bra för våra medborgare att få vara med och påverka. De ska känna att deras förslag tas på allvar – även om de inte får igenom allt.

S-motionen om att införa medborgarförslag i Täby fullmäktige diskuterades vid kommunfullmäktiges senaste möte i början av mars. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tyckte att det är dags att även Täbys invånare får möjlighet att väcka ärenden i den beslutande församlingen. Svensk kommunallag stödjer medborgarförslag som ett demokratiskt verktyg och många kommuner i Stockholms län har redan anammat…

Läs mer

Förvaltningsrätten ger S rätt: Nämndordförande fattade olagligt beslut

En tidigare ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd får nu en tillrättavisning av förvaltningsrätten i Stockholm. Det beslut på delegation som den dåvarande ordföranden fattade har ”inte tillkommit på lagligt sätt och ska därför upphävas”, säger förvaltningsrätten.

Vi socialdemokrater i kultur- och fritidsnämnden överklagade beslutet med stöd av delegationsordningen för nämnden – bland annat att delegering inte får ske vid ärenden som är av större vikt, och det faktum att delegationsbeslutet togs dagen före ordinarie nämndmöte, utan att vara brådskande. Vi anser att domstolens utslag har stor betydelse för den lokala demokratin….

Läs mer

Nytt rött kommunalt handlingsprogram för mandatperioden

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Täbys senaste kommunalpolitiska handlingsprogram för 2023-2027. Programmet stakar ut vår politiska viljeinriktning i åtta viktiga områden. Klimat och miljö Skola och utbildning Näringsliv och arbetsförhållanden Seniorpolitik Social omsorg Bostäder och samhällsbygge Idrott och fritid Kultur Klicka på länken nedan för att öppna upp handlingsprogrammet i en ny flik eller…

Läs mer
facebook Twitter Email