En seger för Täbys elever!

Kammarrätten i Stockholm går på Täby Socialdemokraters linje: Den så kallade kvalitetspeng som Täby kommun godtyckligt delar ut till valda skolor har inget stöd i skollagen!

Kammarrätten avslår det överklagande som den moderata kommunledningen gjorde av domen i lägre instans, i förvaltningsrätten. Båda domstolarna pekar nu på att kommunens beslut strider mot 2 kap. 8 b § i skollagen. – En klar seger för Täbys skolelever, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition. – Genom domen tvingas Täby kommun att fördela…

Läs mer

Mer personal istället för dyra privatiseringar

16 år av moderatstyre i Region Stockholm har inneburit goda år för konsulter och riskkapitalister. Samtidigt går vård-personalen på knäna och köerna på akuten växer. Det är ett vårdkaos ovärdigt landets rikaste region.   Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården. Våra skattepengar ska gå till sjukhusen och vårdcentralerna, inte till dyra privatiseringar och konsulter….

Läs mer
Välfärd är trygghet

Vi vill ha fler fältare åt ungdomar och värna Kvinnojouren

Täby är en trygg kommun. Så vill vi fortsätta att ha det.

Tidigare fanns fältassistenter på skolor, fritidsgårdar och i nattvandringar. De var en trygghet för ungdomarna som var ute på kvällarna. Idag arbetar fritidsassistenter med förebyggande arbete på dagtid, medan nattvandringen organiseras av föreningar. “Fältisarna” måste återfå ansvaret för det uppsökande arbetet!  Vi måste värna Kvinnojouren Våld mot kvinnor innebär ofta att kvinnorna och deras barn…

Läs mer
Det ska vara schyssta villkor på jobbet

Det ska vara schyssta arbetsvillkor för de anställda i välfärden!

Anställda inom välfärdsarbetet i Täby kommun ska ha relevant utbildning, avtalade och hållbara arbetstider och rätt till kompetensutveckling.

De anställda ska ha möjlighet att prata med chefer och kollegor och kunna delta i planerade möten. De ska också kunna känna sig så trygga att de kan påtala eventuella missförhållanden som de möter i verksamheten. KRÄV ORDENTLIGA AVTAL Otydliga kommunala upphandlingar kan leda till att oseriösa företag vinner en upphandling. Det får konsekvenser för…

Läs mer
Fler vuxna i skolan

Fler vuxna i skolan

Skolan har en avgörande betydelse för våra barn och ungdomar. Skolan ska ge dem likvärdiga möjligheter att forma sina liv. Därför är det grundläggande att alla barn kan klara sin skolgång.

Täby kommun har som mål att ha landets bästa skolor. Men nivån är, trots det, genomsnittlig. Att Täbys skolor inte når högre kan kopplas till resurserna. Enligt Lärarförbundets genomgång är Täby en av de kommuner i landet som ger minst pengar till förskola och skola. Därför anser vi att förskole- och skolpengen måste höjas! Täby…

Läs mer
facebook Twitter Email