Jytte Guteland

Träffa Jytte Guteland 12/10

Jytte Guteland, riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker, gästar Socialdemokraterna i Täby för att prata om det kommande EU-valet (9 juni 2024) och klimatfrågans stora betydelse.

Under sina år som EU-parlamentariker, och parlamentets huvudförhandlare i EU:s gröna giv, har Jytte Guteland fokuserat på att skärpa utsläppsmålen. År 2050 ska EU vara klimatneutralt, alltså inte släppa ut mer växthusgaser än de som tas upp. Men redan år 2030 måste växthusgasutsläppen ha minskat med minst 55 procent (jämfört med året 1990).  Mötet är…

Läs mer

Nu gör de det igen!

Återigen beslutar den moderatstyrda majoriteten i Täby kultur- och fritidsnämnd att ge ekonomisk ersättning till de privata musikskoleutövarna i Täby kulturskolan. Vid nämndens sammanträde den 19 september motiverades beslutet med att ”den ökade konkurrens som privatiseringarna innebär leder till ökade offentliga kostnader”.

Kultur- och fritidsnämnden i Täby har en gång tidigare fattat beslut om att ersätta musikskoleutförarna med 400 kronor per elev. Det skedde förra sommaren, då beslutet dessutom togs på delegation dagen innan nämndens ordinarie möte. Det innebar att nämndens dåvarande ordförande fick en tillrättavisning från förvaltningsrätten i Stockholm, som ansåg att beslutet inte tillkommit på…

Läs mer

NEJ till regeringens förslag att införa angiverilag!

Läs mer

Låt lärare vara lärare – fler vuxna behövs i skolan!

Socialdemokraterna i Täby inleder höstterminen med att önska förbättringar vad gäller kommunens förskolor, skolor och kultur- och fritidsutbud. Vi tycker att Täby är en bra kommun att leva i, men än återstår arbete och politisk vilja för ett mer solidariskt Täby. Vi vill ha sänkt avgift i kulturskolan, vi vill stärka elevhälsan och vi vill se fler vuxna i skolan, som några exempel.

Avsaknaden av en förskola i Täby Park är en viktig fråga under hösten. Det är kommunens uppgift att se till att det också byggs förskolor i nya bostadsområden. Men den moderatstyrda kommunledningen vill inte ta på sig den skyldigheten. Man väntar på att privata aktörer ska ta över och investera. Nu visar det sig att…

Läs mer

De tvingades hem till krigets Ukraina

Hur tar det moderatledda styret i Täby emot familjer som flyr från Ukraina? Flyktingströmmarna har ju inte upphört, även om de inte toppar nyheterna längre

Finns det inget mer Täby kommun kan göra än att hänvisa till Migrationsverket och en migrationspolitik som innebär att flyktingar själva ska finna sitt boende? I somras kunde vi läsa i medierna om Darja och hennes tre barn som flydde från bomberna i norra Ukraina. De fick en liten lägenhet i Täby (genom en värdfamilj)…

Läs mer
facebook Twitter Email