Täby slösar skattemedel på ”kvalitetspeng” i äldrevård

Täby kommun belönar företag inom äldreomsorgen med en ”kvalitetspeng”. Pengarna delas ut utifrån vad äldre svarat på Socialstyrelsens diskutabla enkät. Det här är inget annat än slöseri med skattemedel, skriver oppositionsråden Agneta Lundahl Dahlström (s) och Janne Boman (s) samt gruppledaren i Täby socialnämnd Jan-Olof Hedbom (s) på Dagens Samhälles webbsida (21/2-20). Ska Täby kommun verkligen…

Läs mer

Täby behöver en gynekologmottagning

Det är orimligt att en så stor kommun som Täby norr om Stockholm saknar gynekologmottagning. Det är en konsekvens av Moderaternas privatiseringar som skapar ett ojämlikt vårdutbud, skriver S-politikerna Aida Hadzialic och Agneta Lundahl Dahlström på DN Åsikt. (17/2 2020)

För fem år sedan flyttade vårdföretaget Aleris sin gynekologi från Täby till Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tre år senare stängde Täbys enda kvarvarande gynekolog sin praktik, trots att den hade 3.000 patienter årligen och dessutom en lång kö av väntande. Det är Moderaternas privatiseringar som splittrar vården och skapar ett ojämlikt vårdutbud. Denna politik har orsakat sänkta…

Läs mer

Politiska rosor till Täbybor på Alla Hjärtans Dag

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra kommunalråd (s) i opposition, delade ut rosor och pratade politik med Täbyborna på Alla Hjärtans Dag.

Alla barn ska få gå i förskola Det betyder en enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas. Vartenda skolbarn ska bli sedd   Det innebär att fler lärarassistenter avlastar. De frigör tid för lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen. Inga barnfamiljer ska vräkas i Täby…

Läs mer

Agenda våren 2020

Detta gör Socialdemokraterna i Täby under våren 2020! Skriv ut och häng på kylskåpsdörren...

16/1 Medlemsmöte, partilokalen kl. 18.30, Magnus Kortell pratar om digitalisering i skolan. 20/1 Politikercirkel kl.14.00, partilokalen. 23/1 Kommunala gruppen, kommunhuset kl.19, medlemmar välkomna, obligatoriskt för förtroendevalda. 25/1 Infobord Täby C kl.11-14. 3/2   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16, kom och diskutera! 10/2 Kommunfullmäktige kl. 18. 13/2 Flygbladsutdelning, mötesplats meddelas senare. 15/2 Kurs i användning av…

Läs mer

Bättre verktyg krävs för att bedöma de äldres behov!

Dags för Socialstyrelsens årliga brukarundersökning i äldreomsorgen. Den enkät som många kommuner använder för att mäta kvaliteten. Men vad är egentligen resultaten värda, när det inte är de gamla själva som svarar på enkäten? Inte mycket, menar Barbro Lindberg och Jan-Olof Hedbom, socialdemokratiska ledamöter i socialnämnden i Täby, i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Så är det dags igen för Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Den enkät som många kommuner, däribland vår hemkommun Täby, använder för att mäta kvaliteten i den egna äldreomsorgen. I undersökningen tillfrågas de äldre om det bemötande de får av sin hemtjänst- eller boendepersonal, om hur stort förtroende de har för den personal som hjälper dem med mat,…

Läs mer
facebook Twitter Email