Hur ser definitionen på ett trygghetsboende ut?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne– Hur ser definitionen av ett trygghetsboende ut för Täby?

Täby har f.n. inte något trygghetsboende men begreppet ingår i planerade byggnationer. Dock framgår inte vad som menas med ett trygghetsboende.

Enligt Seniorval (Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer) framgår skillnaden mellan ett äldreboende och ett trygghetsboende:

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.

Trygghetsboende är ett utmärkt val då man upplever att det är dags att få lite mer trygghet, närhet med andra mm. Antalet äldre i kommunen ökar bland annat tack vare förbättrad hälsa. Planeringen av bostäder har under tid skötts bristfällande av sittande allianspartier.

Socialdemokraterna i Täbys Äldreforum har utarbetat följande definition för vad trygghetsboende är:

  • Hyresrätt
  • Gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation
  • Tillgång till personal/bovärd på angivna tider
  • Biståndsbedömt

Min fråga blir då:

  • Varför har inte Täby kommun en definition av vad ett trygghetsboende ska innehålla?

För socialdemokraterna,

Janne Boman (s)

facebook Twitter Email