Klimatneutralt Täby 2030

Täby måste öka hastigheten i sitt klimatarbete

Det är bråttom nu! Kommunens politik kan göra stor skillnad. Vi kan nå ett fossilfritt Täby år 2030 för den egna verksamheten och år 2040 för hela Täby.

Allt beror på den politiska viljan och engagemanget – och insikten att det vi gör i Täby har stor betydelse.

Många tror att den svenska klimatomställningen saknar värde, ”vi är ju ett så litet land”. Det är fel, vi Täbybor flyger fem gånger mer än en genomsnittlig världsmedborgare och vi konsumerar oändligt mycket mer. Vi överskrider vårt utsläppsutrymme med råge!

Som privatpersoner måste vi förändra vårt beteende och Täby kommun ska vara ett föredöme:

  • Klimatrådgivare för enskilda och organisationer.
  • Utökad kollektivtrafik som ger alternativ till bilen.
  • Klimatfond för kommunens företagare.
  • Fler laddstolpar, fler bilpooler och fler cykelbanor.
  • Solceller på kommunens byggnader.
  • Stöd till en utvecklad återbruksekonomi.

facebook Twitter Email