Påminnelse om motionsskrivning till distriktskongressen

Vi vill påminna om att det fortfarande finns tid kvar att skriva motioner till distriktskongressen i april.

Sista datum för att lämna in motioner är den 26 november.

Det går även bra att börja nominera ombud till distriktskongressen.

Maila in på motion@sitaby.se respektive nominering@sitaby.se

facebook Twitter Email