Interna nyheter

Ökat antal parkbänkar och utomhusgym?

Alla är idag medvetna om motionens betydelse för vårt välbefinnande. Detta gäller oavsett om man är ung eller äldre. För barn och ungdomar finns en rad olika aktiviteter och de som är mitt i livet motionerar genom cykling, löpning mm. eller går på gym. En del äldre klarar av att motionera på gym medan andra…

Läs mer

Barns rätt till delaktighet enligt barnkonventionen?

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. Att barnkonventionen blir lag kommer att höja kraven på såväl socialtjänst som andra myndigheter…

Läs mer

Motioner till distriktskongressen

Här hittar ni fyra inkomna motioner från Jan Aspefjord för påsyn. Motionerna kommer att antingen antas som enskilda eller som S i Täbys gemensamma på medlemsmötet den 28 november.

Läs mer

Äldrecafé

Missa inte fredagens äldrecafé med bland annat information om projektet Äldrevänlig stad och underhållning av Gunnel Gisslén och Lasse Söderström. Ladda ner hela programmet här:

Läs mer

Trafik och bostäder i Stockholmsregionen

Välkomna till vårt politikutvecklingsseminarium med inbjuda gäster: Tid: Söndag 10 november klockan 14:30-18:00Plats: Sällskapsrummet, Tibble kyrka, Täby centrum Begränsat antal platser!OSA senast den 8 november till Nadia.chache@abf.se Seminariet är ett samarbete mellan Socialdemokraterna i Täby, Danderyd, Österåker och Vallentuna och ABF.

Läs mer
facebook Twitter Email