Vår framtid kräver att vi gör mer än sänker skatterna!

Täbys oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman skriver i Aftonbladet, tillsammans med s-kollegor i länet, om sänkta skatter, försämrad välfärd och kulturell utarmning.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9vxAqw/framtiden-kraver-mer-an-bara-sankt-skatt

DEBATT. I Danderyd, Nacka, Täby, Värmdö, Sollentuna och Upplands Väsby – kommuner som under lång tid präglats av moderata politiska ledningar – prioriterar de styrande ett ideologiskt experiment framför invånarnas välfärd.

Att hålla en låg skatt, oavsett konsekvenser, verkar vara den överskuggande ambitionen. Den står i skarp kontrast till Socialdemokraternas inställning till skatt som ett verktyg för att finansiera bra välfärd och service till invånarna. En service som hade blivit dyrare eller svårare att uppnå om den inte gjorts gemensamt. Vi vill varken ta ut för mycket eller för lite skatt och blir oroliga att den moderata ledstjärnan verkar utgå från ett specifikt verktyg istället för visionen om ett bättre samhälle.

I Danderyd har modellen kollapsat och de borgerliga tvingas nu till en chockhöjning av skatten. Alliansen erkänner att de inte haft koll på att de levt över sina tillgångar.

Försäljning av fasta tillgångar i form av mark och fastigheter har finansierat löpande verksamhet som skolor och äldreboenden i syfte att hålla en låg skatt. Till slut tar de fasta tillgångarna slut.

Vi ser samma mönster i Nacka och Sollentuna. De moderatledda kommunerna har sålt ut allmännyttiga bostäder, skolor, äldreboenden och idrottshallar. Det ger en snabb inkomst, men blir dyrare över tid när kommunen tvingas hyra tillbaka lokaler som kommunen saknar rådighet över. Det är som att sälja smöret och tappa pengarna. Till slut kraschar det.

Täby kommun är den mest privatiserade kommunen i hela landet; där har det moderata experimentet dragits till sin spets. Sedan ett par år tillbaka saknar kommunen hemtjänst i egen regi och kommunen tappar den strategiska kunskapen om viktig välfärdsverksamhet, förutom minskad valfrihet för invånarna.

Nyligen lades den kommunala musikskolan ned; den moderata kommunledningen anser sig inte ha råd. Den låga skatten innebär inte bara ekonomisk utarmning, utan också kulturell fattigdom.

Även i Värmdö kommun använder moderaterna ”nån annanismen”, att någon annan ska göra det arbete och ta det ansvar som vi politiker har garanterat våra invånare.

När patientsäkerheten inte längre kan garanteras till följd av år av underbemanning på ett av två kvarvarande kommunala äldreboenden, stavas den moderata lösningen privatisering.

Samma moderater drev för bara ett par år sedan igenom en populistisk skattesänkning som först gjort kommunen beroende av statsbidrag och nu tvingat in kommunen i ett ekonomiskt stålbad där inte ens välfärdens kärna kan fredas.

Erfarenheterna från våra kommuner är tydlig. Moderatmodellen präglas av en och samma politik med liknande problem, med låg ambition för den gemensamma välfärden och servicen, samt fokus enbart på verktyget skatt. Låg skatt finansieras därför med kortsiktiga försäljningar av fasta tillgångar som urholkar den viktiga stabiliteten i ekonomin.

Vi Socialdemokraterna jobbar för en långsiktigt hållbar politik. Vi behöver en välfärd som klarar av de viktiga samhällsfunktionerna.

Du som medborgare ska vara trygg med att din kommun ställer upp för dig med skolgång och vidareutbildning, bostad när det är dags att flytta hemifrån, fritid och kultur som skapar livskvalitet, trygghetssatsningar i din vardag och en äldrevård med god omsorg.

För att detta ska fungera finns det inte utrymme för att slarva med pengarna. I stället vill vi se ordning och reda i ekonomin med en politik som gynnar oss alla.

Att styra en kommun kräver långsiktighet och ansvarstagande. Det kommer bevisligen inte med moderata ledningar.


Khashayar Farmanbar, Kommunalråd i opposition, Nacka (S)
Jenny Åkervall, Kommunstyrelseledamot, Danderyd (S)
Agneta Lundahl Dahlström, Kommunalråd i opposition, Täby (S)
Janne Boman, Kommunalråd i opposition, Täby (S)
Joakim Jonsson, Kommunalråd i opposition, Sollentuna (S)
Carl Kangas, Kommunalråd i opposition, Värmdö (S)
Mathias Bohman, Kommunalråd i opposition, Upplands Väsby (S)

facebook Twitter Email