Anki är ny S-ordförande!

Anki von Essen-Wallden har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Täby. 37 medlemmar i Täby arbetarekommun röstade enstämmigt för Anki vid söndagens årsmöte (19/3) på Scandic hotell i Roslags Näsby.
Anki von Essen-Wallden tackar för medlemmarnas förtroende. – Nu är det 2026 som gäller!

Ann-Kristine von Essen-Wallden är 64 år och bor i Grindtorp. Hon är förtroendevald som studieorganisatör på fackförbundet Kommunal i Avdelning Stockholms län.

Årsmötet leddes av riksdagsledamoten Mathias Tegnér (s) som också talade om svårigheterna med en högerregering styrd av SD.

– Den ökande barnfattigdomen är ett resultat av krig och kriser i vår omvärld och en klassisk borgerlig politik, förklarade han. Den borgerliga regeringen är inte beredd att göra något.

Socialdemokraterna har inbjudit regeringen till krissamtal, med en plan för hur effekterna av inflationen kan lindras för hushållens ekonomi. Statsministern har dock tackat nej.

Årsmötet avslutades med ett uttalande och ett upprop till regeringen: Vidta omedelbara åtgärder som lindrar effekterna av hyreshöjningar och höga matpriser! 

Ny styrelse för Socialdemokraterna i Täby:

Anki von Essen-Wallden, Grindtorp, ordförande (nyval)

Barbro Lindberg, Näsbypark, kassör (fyllnadsval)

Eva Lindau, Täby centrum

Fredrik Sidoli, Näsbypark

Terese Raymond, Ella Gård

Sabihullah Ehsan, Täby centrum

Sandra Samuelsson, Hägernäs

Helena Henrikson, Näsbypark

Michael Lundahl, Täby kyrkby

Suppleanter: Ulrika Langels, Täby centrum

Theodor Steen, Täby kyrkby

Mathias Tegnér, riksdagsledamot med säte i Skatteutskottet, är årsmötesordförande för Täby Socialdemokrater.
Tomas Korpi, valledare för 2022 års kommunval, redovisar en del som vi kunde ha gjort bättre – och mycket som vi gjorde bra!

Uttalande av Socialdemokraterna i Täby vid årsmötet söndag 19 mars på Scandic i Täby:

”Ett samhälle som är bra för våra barn är ett samhälle som är bra för alla.”

Socialdemokraterna i Täby har i många år använt den devisen i sitt politiska arbete inom Täby kommun. Vi har efterlyst barnperspektivet när det handlar om att bygga nya bostadsområden och vi har påtalat att en god omsorg om de äldre medborgarna samverkar bra med ungas trygghet och möjlighet till gemenskap.

Under det senaste året har dock något hänt. En allt tuffare världsekonomi och en ny svensk regering, vars enda råd till medborgarna tycks vara ”Bit ihop!”, har förändrat förutsättningarna för det välfärdssamhälle som vi hittills känt.

En nyligen presenterad SIFO-undersökning (av Hyresgästföreningen, Rädda barnen, Röda korset och Majblomman) visar att barnfamiljer idag har stora svårigheter att tillgodose de mest grundläggande behoven. Många barn går hungriga till skolan, de får svårt att koncentrera sig och deras rätt till meningsfull fritid påverkas. 

Barnen oroar sig även för föräldrarnas problem att klara av hyra och ökade matkostnader. I trånga bostäder larmar TV-apparater om världspolitisk oro och klimat demonstrationer. Många unga tycker att miljö- och klimatkrisen är skrämmande. De ungas psykiska ohälsa ökar.

Vår borgerliga regering är oerfaren och förmår inte att ta ansvar. När Socialdemokraterna lägger fram förslag om höjda barnbidrag, om elräkningsakut och om blocköverskridande samtal om hushållens ekonomi, tackar högerregeringen nej. Regeringen vägrar stötta de människor som har det svårast.

Socialdemokraterna i Täby riktar därför sitt uttalande från 2023 års årsmöte till Sveriges regering med uppmaning: 

För barnens skull:

Vidta omedelbara åtgärder som lindrar effekterna av hyreshöjningar och höga matpriser! 

facebook Twitter Email