Årsmöte för S i Täby

Socialdemokraterna i Täby har haft ett välbesökt årsmöte på Scandic hotell i Roslags Näsby. Under två år har medlemmarna träffats nästan enbart via nätet, så det blev många glada återseenden och nya bekantskaper under dagen.

Talla Alkurdi (bilden ovan), regionråd i opposition i Stockholmsregionen, informerade om det aktuella läget inom hälso- och sjukvården. Hon betonade att vårdvalet, så omhuldat av de konservativa, mer handlar om vårdföretagens valfrihet att etablera sig, än om patienternas möjlighet att välja vård.

Ordförande för dagen var Serkan Köse som effektivt gick igenom alla årsmötets punkter. Serkan är riksdagsledamot, med placering i arbetsmarknadsutskottet. Han tog bland annat upp den numera havererade arbetsförmedlingens stora betydelse och jämförde med alliansens så kallade arbetslotsar. Ett exempel: I Växjö tilldelades en nystartad ”jobblots” 13 miljoner för att sköta jobbförmedling. Ett jobb skapades!

Ny styrelse för Täby Arbetarekommun:

Barbro Lindberg, ordförande

Stefan Andersson, kassör

Terese Raymond, ledamot

Sabihullah Ehsan, ledamot

Anita Börlin, ledamot

Eva Lindau, ledamot

Mikael Svanberg, ledamot

Renate Minas, ersättare

Michael Lundahl, ersättare

Markus Selin, adjungerad

facebook Twitter Email