Även föreningslivet i Täby måste få stöd

Coronakrisen slår hårt mot Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan gått ut med många stödåtgärder, se www.regeringen.se och fler åtgärder förbereds. Täby berörs också och många lokala företag drabbas just nu av stora inkomstbortfall.

PRESSMEDDELANDE

Vi Täbybor kan hjälpa dem genom att köpa deras varor och tjänster. Men kommunen har också stor betydelse för att det lokala näringslivet ska klara krisen på bästa sätt.

Det krispaket med åtgärder som har föreslagits av alliansen i Täby – efter förebild från socialdemokratiska föreningar i andra kommuner i Stockholmsregionen – är ett första steg. Men det räcker inte. Fler kreativa lösningar behövs, med snabb effekt.

Socialdemokraterna i Täby föreslår därför ytterligare åtgärder till hjälp för det lokala näringslivet, för det lokala föreningslivet och inte minst för Täbyborna.

  1. Kommunen ska snarast inrätta en företagsakut dit företag kan vända sig vid behov av stöd.
  2. Kommunen ska som fastighetsägare agera generöst och förlänga betalningstider för hyror av kommunägda lokaler.
  3. Kommunen ska förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophämtning, tillstånd och tillsyn relaterat till servering, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandtillsyn, med mera.
  4. Kommunens arrangemang och konferenser ska i första hand ombokas istället för att avbokas.
  5. Kommunen ska uppmana privata fastighetsägare att positivt behandla de företag som hyr lokaler av dem, med anstånd av hyror etc.
  6. Kommunen ska stödja kommunens föreningar genom att garantera aktivitetsbidrag till föreningslivet – även när dessa inte kan bedriva sin verksamhet som normalt.
  7. Kommunen ska stödja kommuninvånarna genom att förlänga betalningstiden för avgifter inom barnomsorg och fritidshem.

Vi måste alla hjälpas åt! Kommunen ska vara öppen för ytterligare insatser och föra dialog med det lokala näringslivet.

facebook Twitter Email