BEHÅLL VÅRA HUSLÄKARJOURER!

Fyra socialdemokratiska oppositionsråd protesterar skarpt mot den moderatstyrda nedläggningen av husläkarjourerna i region Stockholm. För Täbys, Vallentunas och Österåkers del betyder det att kommuninnevånarna måste ta sig till Danderyds närakut under kvällar och helger. - En helt absurd avveckling, skriver Agneta Lundahl Dahlström, Täby, Janne Boman, Täby, Jerri Bergström, Vallentuna och Ann-Christine Furustrand, Österåker, i en debattartikel i Mitti Täby (nr 49/20).

Så kom då beslutet i förra veckan: den moderatstyrda Stockholmsregionen lägger ned samtliga sina husläkarjourer!

De närmare 150 000 boende i Täby, Vallentuna och Österåker som hittills har kunnat ta sig till Husläkarjouren i Täby på kvällar och helger, tvingas nu åka vidare till närakuten i Danderyd. En för övrigt alldeles nyupprustad närakut som nu måste byggas om ytterligare. För som regionens hälso- och sjukvårdsnämnd påpekar måste Närakut Danderyd ju ha ”möjlighet att ta emot en tillkommande volym då husläkarjouren avvecklas”.

Vi socialdemokrater i Täby, Vallentuna och Österåker har tillsammans med våra s-politiker i regionen protesterat mot denna helt absurda nedläggning. Även företrädare för befintliga husläkarjourer har argumenterat mot ett ”påfallande feltänk” i dessa pandemitider. De påpekar att husläkarjourernas stora antal patienter nu måste tas om hand på dagtid eller på närakuter – och det finns det idag inte resurser för. Ett ännu större kaos skapas.

Varför då rasera en fungerande verksamhet?

Varför riskera att återigen överbelasta akutsjukhusens akutmottagningar med lättare problem som inträffar på fel tid, det vill säga när vårdcentralerna har stängt?

Hur tänker moderaterna som tidigare även de har fört diskussioner om att flytta ut vården från de stora sjukhusen? Inte alls? Ja kanske, eftersom de nu driver en politik som tvärtom ökar trycket på akutmottagningarna.

Senast den 1 juli nästa år ska avvecklingen av regionens alla husläkarjourer var genomförd, enligt beslutet. Husläkarjouren i Täby får dock en respit på fyra månader till den 1 november 2021, eftersom den nya ombyggnaden av Närakut Danderyd ändå kräver sin tid.

Vi är djupt oroade. Husläkarjourerna har en viktig funktion för regionens invånare – och inte minst Husläkarjouren i Täby för våra tre kommuner. Att därtill lägga ned jourmottagningarna innan regionens vårdcentraler har fått de resurstillskott som de har utlovats och innan utbyggnaden av planerade närakuter har fullföljts, är helt befängt!

Avbryt nedläggningen! En redan ojämlik tillgång till vård i regionen riskerar att förvärras.

facebook Twitter Email