De tvingades hem till krigets Ukraina

Hur tar det moderatledda styret i Täby emot familjer som flyr från Ukraina? Flyktingströmmarna har ju inte upphört, även om de inte toppar nyheterna längre

Finns det inget mer Täby kommun kan göra än att hänvisa till Migrationsverket och en migrationspolitik som innebär att flyktingar själva ska finna sitt boende?

I somras kunde vi läsa i medierna om Darja och hennes tre barn som flydde från bomberna i norra Ukraina. De fick en liten lägenhet i Täby (genom en värdfamilj) och hjälp med mat och hyra (av Täbybor) under den första tiden. De äldsta barnen började skolan och familjen kände sig trygg.

Men efter ett halvår var Darjas sparpengar slut. Med en hyra på drygt 11 000 kr i månaden och en dagsersättning från staten på 71 kronor gick det inte. Darja och hennes barn tvingades flytta hem igen.

Det är djupt tragiskt att det är så svårt att få en lägenhet i Täby, att en barnfamilj väljer att återvända till kriget! Vårt förslag är att Täby bidrar genom att tillfälligt upplåta några av kommunens lägenheter, till rimlig hyra.

Camilla Bajas Henricsson (s), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden

Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email