Förvaltningsrätten ger S rätt: Nämndordförande fattade olagligt beslut

En tidigare ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd får nu en tillrättavisning av förvaltningsrätten i Stockholm. Det beslut på delegation som den dåvarande ordföranden fattade har ”inte tillkommit på lagligt sätt och ska därför upphävas”, säger förvaltningsrätten.


Vi socialdemokrater i kultur- och fritidsnämnden överklagade beslutet med stöd av delegationsordningen för nämnden – bland annat att delegering inte får ske vid ärenden som är av större vikt, och det faktum att delegationsbeslutet togs dagen före ordinarie nämndmöte, utan att vara brådskande.

Vi anser att domstolens utslag har stor betydelse för den lokala demokratin. Ett beslut på delegation ställer en opposition helt utan möjligheter att kommentera. I politiskt starka kommuner där oppositionen ibland anses som ointressant att mediebevaka, kan viktiga ärenden slarvas bort och försvinna helt. Ett beslut som tas på delegation kan alltså inte debatteras. Oppositionspartierna i en nämnd kan inte reservera sig eller lägga ett yttrande och de får inte heller veta bakgrunden till beslutet. I ett efterföljande protokoll framstår oppositionens tystnad som ett medgivande, för all framtid.

I vårt fall handlar det om extra medel till Kulturskolan; ett ärende som mycket väl hade kunnat förberedas och beslutas av nämnden, men där ordföranden utan egentlig anledning valde att fatta ett beslut på delegation. Det fanns både tid och resurser för nämnden att diskutera den moderatstyrda majoritetens förslag till nya pengar åt entreprenörerna.

Men ärendet var känsligt. När majoriteten för några år sedan lade ned den kommunala individuella musikskolan, var huvudargumentet att kommunen inte hade råd med de höga lönekostnaderna. Nu fattades plötsligt ett beslut på delegation – dagen innan kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde – som innebar extra medel till de privata utförarna.

Vi är inte negativa till Täbys musikskoleverksamhet, även om vi självklart protesterade när den kommunala musikskolan ersattes av enbart privata utförare. Men det vi beskriver är ett politiskt dilemma som bör uppmärksammas av fler oppositionspartier. Många ärenden ute i kommunerna tas på delegation för att underlätta flödet i den stora mängden beslut. Vi vill därför uppmana till vaksamhet för att undvika slarv – eller medvetet mygel.

Camilla Henricsson Bajas (s), gruppledare kultur- och fritidsnämnden, Täby

Sabihullah Ehsan (s), ledamot kultur- och fritidsnämnden, Täby

Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition, Täby

(Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 23 februari 2023.)

facebook Twitter Email