”Ingen tonåring ska se kriminalitet som sin framtid”

Det går att trycka tillbaka den grova brottsligheten, sa statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring nyligen. Straffskärpningar, fler poliser och ökade resurser HAR betydelse.

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra socialdemokratiska kommunalråd i opposition, instämmer.

  • Men, för att lyckas måste rekryteringen till brottslig verksamhet stoppas. Ingen tonåring ska se kriminalitet som sin framtid. Det krävs ett helt, starkt samhälle där vi hjälps åt.

Men, tänker du, vad berör det oss? Här i Täby finns knappast någon gängkriminalitet? Och visst är det sant att Täby är en av de tryggaste kommunerna i landet. God statistik ifråga om inbrott och rån innebär dock inte att vi kan ta det lugnt. Siffrorna för bland annat droghantering, främst bland ungdomar, är oroväckande.

Det är då samhället ska dra åt samma håll, som statsministern säger. Socialsekreterare, lärare, fotbollstränare, skolpersonal och grannar kan alla göra sin del för att stötta och styra upp en tonåring som håller på att hamna snett. Helst redan innan första orosanmälan görs.

Och det är då det förebyggande arbetet gäller. En ny lag ska så småningom stärka det arbetet och göra Sveriges kommuner ansvariga för att förebygga brott.

Men mycket kan göras idag. Vi socialdemokrater har sedan länge fört fram två förslag:

  • Skolorna ska ha en budget – skolpeng – som ger möjlighet att fånga upp de unga som behöver det.
  • Fler fältassistenter innebär fler vuxna som håller koll och kan agera förebyggande.
facebook Twitter Email