”Ingen vill ha marknadsskolan – utom politikerna som tjänar på den.”

Rubriken stod att läsa i Dagens Samhälle, en tidning för kommunpolitiker. Artikeln handlade om de glädjebetyg som unga studenter idag har med sig från kommunernas marknadsskolor – betyg som den högre utbildningen, till exempel Handelshögskolan, inte längre litar på.

Berör detta oss i Täby? Ja, ett prestigegymnasium i Täby hör till dem som Skolinspektionen kritiserar för betygsinflation. Tidigare kritik gentemot friskolor har handlat om segregation, låg andel behöriga lärare, dåliga lokaler, brist på kuratorer och bibliotekarier. Men idag är det inte den tidigare så omhuldade valfriheten som diskuteras, ägarnas ekonomiska intressen har blivit viktigare.

Det är dags att sätta stopp för den överkompensation som friskolorna idag får! Dags att sätta stopp för att kommunerna som har ensamt ansvar för att tillhandahålla skola för alla elever, inte ersätts för sina faktiska kostnader. När samma ersättning ges till samtliga skolor blir skolpengen orättvis; den ger skolkoncernerna deras enorma vinster. 

Regeringen och SD måste ändra på regelverket. Men frågan är också kommunal. Täbys borgerliga allians kan mycket väl protestera mot slöseri med skattepengar och allvarlig risk för  försämrad utbildning. De kan klaga hos sina partivänner i regeringen, precis som partikollegorna i Sveriges övriga kommuner kan göra.

De kan säga ifrån – för våra skolbarns skull.

Magnus Kortell (s), gruppledare i gymnasie- och näringslivsnämnden

Fredrik Sidoli (s), gruppledare i barn- och grundskolenämnden

Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email