När kommer badplatsen vid Vallentunasjön i Täby Kyrkby att rustas upp?

Vi lade 2007 en motion i fullmäktige om att kommunen borde rusta upp badplatsen vid Vallentunasjön i Täby kyrkby. Motionen avslogs med motiveringen att man avvaktade resultatet av de åtgärder som skulle
sättas in för att förbättra vattenkvalitén i sjön. Detta skulle göras under 2009-2010.

Nu är mina frågor:

  • Hur har arbetet fortskridit?
  • När kommer de som bor i Täby kyrkby att få sin badplats?

För Socialdemokraterna,
Camilla Henriksson Bajas

facebook Twitter Email