Nu gör de det igen!

Återigen beslutar den moderatstyrda majoriteten i Täby kultur- och fritidsnämnd att ge ekonomisk ersättning till de privata musikskoleutövarna i Täby kulturskolan. Vid nämndens sammanträde den 19 september motiverades beslutet med att ”den ökade konkurrens som privatiseringarna innebär leder till ökade offentliga kostnader”.

Kultur- och fritidsnämnden i Täby har en gång tidigare fattat beslut om att ersätta musikskoleutförarna med 400 kronor per elev. Det skedde förra sommaren, då beslutet dessutom togs på delegation dagen innan nämndens ordinarie möte. Det innebar att nämndens dåvarande ordförande fick en tillrättavisning från förvaltningsrätten i Stockholm, som ansåg att beslutet inte tillkommit på lagligt sätt och därför skulle upphävas.

– Vi tycker att det är anmärkningsvärt man åter föreslår en ekonomisk ersättning till de privata utövarna för deras ökade offentliga kostnader, säger Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i nämnden. Utan att de presenterar egentliga kostnadsunderlag!

– Vi vill påminna om att moderaternas huvudargument för att lägga ned den kommunala individuella musikundervisningen, var just ökade personalkostnader!

En stor del av Täbys kommunala verksamhet ligger idag hos privata entreprenörer. Kultur- och fritidsnämndens socialdemokratiska ledamöter ställer nu frågan om kommunen ska börja täcka privata företags kostnader med engångsbelopp, när så anses behövas?

– Här i Täby talas det mycket om valfrihet och marknadsekonomi, säger Camilla Henricsson Bajas. Men när det kommer till kritan går kommunen in och stöttar företagen.

– Ersättningsnivåerna bör från början vara marknadsmässiga så att adekvat verksamhet med kompetent personal kan bedrivas.

facebook Twitter Email