Opublicerad insändare till Mitti Täby: Varför satsar inte Täby på Åva gymnasium?

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, skriver den moderatledda alliansen i sin verksamhetsplan för 2023. Täbys ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar på gymnasienivå. Lovvärd ambition, anser vi. Men som ofta när det gäller Täbys strävan att nå goda mål, uppstår en viss diskrepans mellan det tänkta målet och det konkreta uppdraget. Det är inte alltid fristående entreprenörer blir så lyhörda, när det kommunala engagemanget är både vagt och svagt.

Vad gäller Åva gymnasium, kommunens enda gymnasium i egen regi (undantaget Ängsholmsskolan, en anpassad gymnasieskola), är Täby kommuns stolthet stor och begriplig. Det är en attraktiv skola. Ändå vill inte alliansen satsa på en tillväxt av denna kommunala verksamhet. Varför?

Åva gymnasium har idag 1400 elever. Det är alltför många elever i alltför små lokaler. Skolan är byggd för betydligt färre. Vi socialdemokrater vill att skolan snarast byggs ut så att fler utbildningsplatser kan skapas i Täby. Fler platser är också helt i enlighet med kommunledningens planer.

Men – Täbys politiska linje tycks vara att vänta. Vänta på eventuella entreprenörers intresse. ”Nya fristående utförares etablering i Täby ska särskilt välkomnas”, står det i alliansens verksamhetsplan. Så utan entreprenörer, ingen utveckling?

Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition

Magnus Kortell (s), gruppledare i gymnasie- och näringslivsnämnden

facebook Twitter Email