S vill ha större skolgårdar

I veckans Mitti Täby (v 27) publiceras följande artikel om det krav på större gårdar vid skolor och förskolor som Socialdemokraterna i Täby kräver.

Socialdemokraterna kräver större gårdar för barn

Gungor på en skolgård.

Gårdar på skolor och förskolor är mindre än vad Boverket rekommenderar. För två år sen krävde Socialdemokraterna regler för hur stora skolgårdar ska vara i Täby – men fick nej.
Nu lyfter de frågan på nytt.

På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige lämnade socialdemokraterna in en interpellation till barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

De frågade hur hon tänker agera för att se till att barns utemiljöer blir tillräckligt stora.

– Utemiljön är jätteviktig för barn. Förskolegårdar och skolgårdar är viktigt men man kan också titta på angränsande miljöer, om det finns parker eller skog som barnen kan vara i, säger Camilla Ifvarsson (L).

– Vi tycker att man ska ha en skolgård som är anpassad efter barnen och skräddarsydd utifrån deras ålder. Använder man andra ytor så slits de mer, säger Janne Boman (S), oppositionsråd.

Mindre än rekommenderat

Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter per barn på förskolegårdarna och 30 kvadratmeter per barn på skolgårdar.

Mitt i:s kartläggning av förskolegårdar tidigare i juni visade att Täby inte uppfyller riktlinjerna. Här är lekytan mellan 25 och 75 kvadratmeter per barn, beroende på förskola.

– Vi vet att i vissa fall kan utemiljön förbättras, både vad gäller yta och den lekutrustning som finns, säger Camilla Ifvarsson.

20 kvadrat per barn

Kommunen saknar riktlinjer för hur förskolegårdar ska utformas men uppger att man följer Boverkets rekommendationer vid nybyggnation.

Det stämmer dock inte.

I Ellagård planeras för en förskola med 20 kvadratmeter per barn i kvarteret Strömmingen. I slutet av 2019 klubbades en detaljplanen igenom av både Stadsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige.

Med anledning av Täby inte uppfyller riktlinjerna och fortsätter att planera för förskolegårdar som är mindre än vad som rekommenderas, tycker du att det behövs regler för hur stora förskolegårdar och skolgårdar ska vara?

– Jag tror att det vore bra att öka dialogen mellan nämnderna om hur vi ser på vad som är en bra utemiljö för barn och skolbarn. Men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver handla om kvadratmeter utan även tillgängligheten till andra utemiljöer och vad det finns för innehåll och möjligheter på gården, säger Camilla Ifvarsson.

Bygger fortfarande smått

Socialdemokraterna krävde större lekytor senast 2017, då i en motion. Men den röstades ner av kommunfullmäktige.

Därefter har man sett exempel på ännu fler gårdar på skolor och förskolor som är för små, bland annat i Nytorpsområdet. Det konstaterade Janne Boman i interpellationen som togs upp på senaste kommunfullmäktige.

– När man bygger nya förskolor och skolor måste man se till att det finns tillräckligt med mark för gårdarna från början, säger Janne Boman.

Interpellationen kommer att besvaras efter sommaren.

facebook Twitter Email