Snurrigt i Täby-politiken

Nu har Alliansen lagt planeringsunderlaget för budgeten 2024. Med tanke på rådande ekonomiska läge innebär den att förvaltningarna behöver spara in på verksamheten för att klara av sina budgetar. Uppräkningen av budgetramarna landar på två procent generellt och med en inflation som just nu ligger på över sju procent förstår ni vilka utmaningar kommunens olika verksamheter står inför! Tuffa prioriteringar behöver göras när regeringen inte skjuter till mer pengar till kommunerna.

På kommunfullmäktige den 17 april anmäldes planeringsunderlaget, eftersom beslutet redan tagits i kommunstyrelsen. Det tycker vi socialdemokrater är fel ordning. I realiteten betyder det att de folkvalda i kommunfullmäktige inte kan påverka inriktningen för kommunens olika verksamheter. Dessutom är fullmäktige det enda öppna möte dit våra invånare kan komma för att ta del av besluten

Medborgarinflytande är viktigt, med det tycks vara något som skapar rädsla hos politikerna i Täby-alliansen! Vi har motionerat om ett ökat inflytande för alla Täbybor; det innebär att kommuninvånarna ska kunna lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige som fullmäktige sen får ta ställning till. Den möjligheten finns redan idag hos cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. Den politiska majoriteten här i Täby tycker dock inte att Täbyborna behöver ha den möjligheten! Det räcker att prata med en politiker, var svaret som vi fick. Märkligt uttalande!

Vi väntar fortfarande på beslut från högsta förvaltningsrätten om den tänker ta upp frågan om lagligheten i att införa kvalitetsbonus i grundskolan i Täby. Alliansen har förlorat i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Ändå vill den införa kvalitetsbonus i nästan alla kommunens verksamheter. I princip innebär det att vi som skattebetalare betalar dubbelt för offentlig verksamhet i kommunen. Först får entreprenörerna en normal ersättning för att utföra sina tjänster och därefter anser de styrande moderaterna att dessa gör det så bra att de ska få ytterligare pengar för samma tjänst. Helt snurrigt! tycker vi.

Nu stundar vårt Första maj-firande som kommer att vara på Estrids torg, utanför vårt nya kommunhus. Vi börjar kl. 11.00 och huvudtalare är Jan Eliasson.

Hoppas vi ses!

facebook Twitter Email