(S)töd till sommarjobb för Täbys ungdomar

180 miljoner kronor avsätter regeringen under 2020 för att ge ungdomar en större chans att komma in på arbetsmarknaden. Pengarna ska användas för att stärka kommunernas arbete i att skapa sommarjobb för ungdomar.

De ungdomar som satsningen riktar sig till är de som har gått ut årskurs nio, som går i gymnasiet eller som ingår inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras.

  • Ett mycket bra initiativ, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (s) i opposition. Den borgerliga majoriteten i Täby bör nu snarast ansöka om dessa pengar hos Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som fördelar.
  • I vår socialdemokratiska skuggbudget har vi avsatt 2,4 miljoner kronor för en satsning på ungdomars sommarjobb. Ett sommarjobb stärker en ung människas självkänsla, ger erfarenhet av arbetsplatser och kan motivera till vidare studier.
  • Täby kommun har mycket att vinna på att kommunens ungdomar ges en chans till arbetsliv.

Bakom beslutet, som presenterades i vårbudgeten, står också Centerpartiet och Liberalerna.

facebook Twitter Email