Täby missar klimatarbetet i sin strategi för näringslivet

Täby kommunfullmäktige ska i nästa vecka godkänna en ny strategi för kommunens näringsliv. Bra, tycker Socialdemokraterna, det behövs! MEN, hur kan kommunledningen skriva fram en strategi som sträcker sig fram till år 2026 utan att nämna behovet av det klimatomställningsarbete som krävs - och som näringslivet ropar efter?

I ett uttalande med anledning av strategin skriver Socialdemokraterna att strategin tyvärr saknar insikt om de klimatkriser som även norra Europa lär drabbas av.

Där finns inget om kommunens ansvar för att bistå företagen i deras omställningsarbete. Slentrianmässigt betonas att ”bilen är och kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt transportmedel för många invånare och näringslivet i Täby”!? Det är närmast pinsamt att en strategi som sträcker sig fram till år 2026 inte tar upp utvecklingen inom hållbara transporter! Här måste finnas tankar kring effektiviseringen av varutransportsystemet, kring lokala omlastningscentraler, kommunala laddplatser för besökare och så småningom även om en tunnelbana till Arninge, när Roslagsbanan inte längre räcker till.

Svensk industri är beroende av långsiktighet och vill kunna planera. Idag tycks företagen vara de som driver klimatomställningen framåt, inte politikerna. Näringslivsstrategin för Täby fram till år 2026 kan ses som ett tecken på detta.

Vårt uttalande behandlar också andra saknade områden i strategin, såsom behovet av en besöksnäring och av mer yrkesinriktade utbildningar.

facebook Twitter Email