Täby missar klimatarbetet i sin strategi för näringslivet

Täby kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen en ny strategi för kommunens näringsliv. Bra, tycker Socialdemokraternas kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström, det behövs! MEN, hur kan kommunledningen skriva en strategi som sträcker sig fram till år 2026 utan att nämna behovet av det klimatomställningsarbete som krävs - och som näringslivet ropar efter?

Tonen var stundtals hetsig när fullmäktige debatterade vad som är strategiskt bäst för Täby kommun, och för kommunens företagare. Fler ledamöter än de socialdemokratiska ansåg att förberedelserna inför kommande klimatkriser har stor betydelse för det lokala näringslivet. Men från majoritetens sida förklarade man att det handlar om två dokument; den nya näringslivsstrategin och en klimatstrategi ”till hösten”. Dessa två är separerade.

Den klimatstrategi som kommunen arbetar efter idag skrevs år 2016 och grundar sig på en miljöplan från 2009. Socialdemokraterna i Täby kommunfullmäktige har i många år efterlyst ett större politiskt engagemang för klimatfrågan och därmed en förnyad strategi.

Som väntat togs beslutet att godkänna näringslivsstrategin för 2023-2026.

Socialdemokraterna lade ett uttalande:

Näringslivsstrategi Täby kommun 2023-2026

Det lokala näringslivet är viktigt för Täby kommun. Vi ställer oss bakom kommunens ambition underlätta för företag att starta och utveckla sin verksamhet i Täby. Målsättningen ska självklart vara högt satt – och realistisk. Den uppdaterade strategins mål om ”topp tio i landet” ligger närmare verkligheten än tidigare ”topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking” för 2019-2022.

Vi vill dock påpeka att inriktningen på näringslivets strategi inte stämmer överens med de politiska besluten i Täby kommunfullmäktige. Det finns till exempel en tydlig skillnad mellan strategins önskemål om utökad service (för att öka Täbybornas valfrihet) och politikens negativa inställning till billiga bostäder, gärna hyresrätter. Förutsätts alla servicearbetare pendla till och från kommunen?

Samma skillnad gäller mellan strävan efter rätt arbetskraft (som är avgörande för näringslivets utveckling) och det påtagliga ointresset för fler utbildningsplatser inom bristyrken, dvs en satsning på praktiska yrkesutbildningar. Varför är det så få av dessa i Täby? Den som söker efter gymnasial yrkesutbildning på kommunens hemsida får en hänvisning till Komvux i nordostkommunerna.

Den viktiga besöksnäringen saknas också i strategin. Socialdemokraterna har tidigare lagt flera motioner om behovet av att utveckla besöksnäringen i Täby och i det svar vi senast fick antyddes att Täby ”i framtiden” skulle göra en satsning på området. Än finns inget spår av denna satsning i strategin.

Strategin saknar insikt om de klimatkriser som även norra Europa drabbas av. Här finns inget om kommunens ansvar för att hjälpa företagen i deras klimatomställningsarbete. Slentrianmässigt betonas att ”bilen är och kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt transportmedel för många invånare och näringslivet i Täby”. Det är närmast pinsamt att en strategi som sträcker sig fram till år 2026 inte tar upp utvecklingen inom hållbara transporter! Här måste finnas tankar kring effektiviseringen av varutransportsystemet, kring lokala omlastningscentraler, kommunala laddplatser för besökare och utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Svensk industri är beroende av långsiktighet och vill kunna planera. Idag tycks företagen vara de som driver klimatomställningen framåt, inte politikerna. Näringslivsstrategin för Täby fram till år 2026 kan ses som ett tecken på detta.


facebook Twitter Email