Visar alla poster med taggen:Jytte Guteland

Jytte Guteland

Träffa Jytte Guteland 12/10

Jytte Guteland, riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker, gästar Socialdemokraterna i Täby för att prata om det kommande EU-valet (9 juni 2024) och klimatfrågans stora betydelse.

Under sina år som EU-parlamentariker, och parlamentets huvudförhandlare i EU:s gröna giv, har Jytte Guteland fokuserat på att skärpa utsläppsmålen. År 2050 ska EU vara klimatneutralt, alltså inte släppa ut mer växthusgaser än de som tas upp. Men redan år 2030 måste växthusgasutsläppen ha minskat med minst 55 procent (jämfört med året 1990).  Mötet är…

Läs mer
facebook Twitter Email