Håll fast vid strandskyddet!

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman skriver i Mitti Täby om vikten av att behålla dagens strandskyddslagstiftning i nuvarande form och inte uppluckra den, som Moderaterna vill.

Under varma dagar tar Täbybor ibland ett dopp i Rönningesjön – och inte bara på baden vid Ängsholmen eller Skavlöten. Tack vare strandskyddet kan vi hoppa i där det passar oss; från klippan nedanför villorna i Gribbylund eller, om vi föredrar Saltsjön, från stigen invid Värtan. Tack vare strandskyddet och allemansrätten kan vi fiska, bada, åka skridskor, vandra längs stranden och lägga till båten utan att mötas av skyltar med ”Privat område”.

Denna världsunika skyddslagstiftning från 1950-talet tas ofta för given. Men den måste värnas. För tio år sedan, 2009, gjordes en del ändringar och det blev lättare för kommunerna att ge dispenser, främst i glesbygden. Man ansåg att den lokala landsbygdsutvecklingen skulle gynnas av attraktiva bostäder nära vatten.

Trots den förändringen driver M och SD fortfarande frågan om uppluckring av reglerna. M vill helt sonika avskaffa det generella strandskyddet. Av Januariavtalet mellan regering, C och L framgår också att “det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck”.

För Täbys del är ett fortsatt strandskydd en självklarhet, anser vi. Det är inte här nya lättnader ska ske, i ett område med högt exploateringstryck och med stor risk för allmänhetens tillgång till stränder ska begränsas. Eventuella lättnader ska ske i glesbygd.

Dessutom får vi inte glömma att strandskyddet är en viktig del i klimatarbetet. Effekterna av extrema skyfall och översvämningar blir mindre när strandskyddet förhindrar ny bebyggelse i vattenlinjen.

facebook Twitter Email