Agneta Lundahl Dahlström

Agneta Lundahl Dahlström (s) kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Täby är en bra kommun, men det är mycket som kan göras bättre, inte minst vad gäller skolan och äldreomsorgen.

Jag kommer ursprungligen från Dalarna, född och uppvuxen i Gustafs utanför Borlänge i en familj som ett av tre barn. När jag bestämde mig för att flytta söderut blev det först Tullinge söder om Stockholm och därefter Täby. Idag är jag verksam som kommunalråd i opposition.

Jag har lång erfarenhet av såväl föreningsliv som privat näringsliv, bland annat som VD för United Bakeries, försäljningschef Samfood och  TIS Innebandy. 

Hela tiden har jag varit Socialdemokrat, det enda tänkbara. 

Idag bor jag i Täby kyrkby med min man Michael och två katter. Tre döttrar har flyttat ur boet, och jag har precis blivit mormor för andra gången, en liten pojke.

Jag kandiderar till posten som kommunstyrelseordförande eftersom jag tycker att Täby behöver en mer engagerad ledning. Täby är en bra kommun, men det är mycket som kan göras bättre, inte minst vad gäller skolan och äldreomsorgen. Jag efterlyser alltså mer inlevelse och politiska vilja i de uppgifter som ligger på en kommun.

Nyligen träffade jag företrädare för kommunens idrottsföreningar; även de vill ha mer intresse och stöd från kommunens ledning. Den styrande alliansen skryter gärna över hur bra idrottsföreningarna är i Täby, men de förlitar sig helt på aktiva föräldrar och hårt jobbande ledare. När det kommer till nya lokaler, upprustning av inomhus- och utomhusplaner, stöd till föreningar etc, händer inte mycket. Den nya simhallen, som alla har väntat länge på, är ett exempel på hur kommunledningen mer ser till kostnader (dvs att gärna sänkt skatt) än till våra barns och ungdomars möjlighet att idrotta. För en sjuttonåring som vill simma i Täby Sim ökar kostnaden med dryga 90 procent, till 16 000 kronor per, år i den nya simhallen!

Jag saknar också engagemang i den klimatomställning som måste ske inom de närmaste tio åren.

Alla de förslag som vi Socialdemokrater har lagt under årens lopp i kommunfullmäktige, har Täbymoderaterna sagt nej till:

Vi har bland annat föreslagit solceller på alla kommunala byggnader, fler fastigheter i trä, fler laddstolpar för gäster i kommunen, byggandet av nya bostäder med klimatskarpa krav, stöd till återbruksekonomi, stimulans till grönt företagande, medlemskap i organisationen Klimatkommunerna (för kunskapsdelning), ett klimatneutralt Täby år 2030 (i egen verksamhet).

Vi har fått avslag på allt.

Täby behöver en ny ledning, en ledning som bryr sig.

facebook Twitter Email