Årsmötet inställt!

På grund av eskalerande coronakris med ökad hotbild framförallt för äldre så väljer vi nu att ställa in Socialdemokraterna i Täbys planerade årsmöte nu på söndag den 22 mars. Alla ska kunna känna sig trygga att på lika villkor kunna delta i den demokratiska processen och det kan inte tillgodoses längre.

Vi ställer även in alla planerade medlemsmöten och andra partisammankomster och möten tillsvidare. (Förtroendevalda i kommunala gruppen får särskild information.) Utgångsläget just nu är att även första maj firandet är inställt.

Stadgarna utgör inget hinder för att skjuta fram årsmötet enligt utskick från partisekreteraren:

”Partisekreteraren har fått partistyrelsens delegation att besluta om dispenser från partistadgarna. Med hänsyn till den aktuella situationen har partisekreteraren därefter beslutat att generellt medge dispens från de regler som dels kräver att kallelse till ordinarie distriktskongress måste utfärdas minst fem månader före kongressen, dels den regel som bestämmer att arbetarekommuner måste genomföra sitt årsmöte före mars månads utgång. Istället gäller tills annat meddelas, dock längst till den 30 augusti, följande:

  • Utan hinder för vad som regleras i partistadgarna 4 kap. 5 §, 4 mom. får en arbetarekommun genomföra årsmöte på tid och plats som bestäms av arbetarekommunens styrelse.”

Vi återkommer med nytt datum för årsmötet och information om när andra sammakomster återupptas.

Med vänlig hälsning,
Magnus Kortell
Ordförande S i Täby

facebook Twitter Email