Debattartikel: Godtycklig utdelning av skattemedel i Täby

Täbys moderatstyrda majoritet delar ut skattemedel utan någon som helst granskning. Socialdemokraterna skrev debattartikel i senaste numret av lokaltidningen.

Här är texten som publicerades i Mitt i – Täby (22-28/1)

Återigen delas en så kallad kvalitetspeng ut till verksamheter inom hemtjänst och äldreboende i Täby! Den moderatstyrda majoriteten tror sig nämligen veta att denna peng ger en bättre omsorg – trots att ingen uppföljning görs och trots att Socialstyrelsen i år inte gjort någon brukarundersökning (för att kontrollera vad de gamla/sjuka egentligen tycker).

Men vem bryr sig? Socialnämnden i Täby beslutar ändå att de utförare som fick pengarna förra året, också ska få det i år! Visserligen med ”endast” 70 procent av fjolårets summa – men utan någon som helst granskning.
Så godtyckligt används skattepengarna i Täby.

Vårt förslag är att majoriteten avslutar sitt experiment med kvalitetspeng, höjer äldrepengen generellt och inför en regelrätt uppföljning av verksamheterna. Då skapas verklig trygghet för berörda Täbybor och deras anhöriga.

Jan-Olof Hedbom (s), gruppledare i socialnämnden
Barbro Lindberg (s), ledamot i socialnämnden

facebook Twitter Email