Fler vuxna i skolan

Fler vuxna i skolan

Skolan har en avgörande betydelse för våra barn och ungdomar. Skolan ska ge dem likvärdiga möjligheter att forma sina liv. Därför är det grundläggande att alla barn kan klara sin skolgång.

Täby kommun har som mål att ha landets bästa skolor. Men nivån är, trots det, genomsnittlig. Att Täbys skolor inte når högre kan kopplas till resurserna. Enligt Lärarförbundets genomgång är Täby en av de kommuner i landet som ger minst pengar till förskola och skola.

Därför anser vi att förskole- och skolpengen måste höjas!

Täby behöver också fler elevassistenter, fritidspedagoger och andra vuxna i skolan. Med ökade resurser kan skolans pedagoger fokusera på undervisningen. De var får vara lärare.

Vi är kritiska till den “kvalitetspeng” som Täby kommun godtyckligt delar ut till valda skolor. Det är en orättvis fördelning av kommunens resurser. Skolan har en kompensatorisk uppgift. Alla elever ska ha lika möjligheter.

Vi ska också satsa på Elevhälsan för att möta en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Det ska vara enkelt för elever att söka kvalificerad vård.

Våra förslag

  • Höjd förskole- och skolpeng
  • Fler elevassistenter
  • Arbetsro åt lärarna
  • Musikskola i kommunal regi
  • Stärkt gymnasieutbildning med inriktning på yrkesliv
facebook Twitter Email