Klimatfond för Täbys företagare ger skjuts i klimatomställningen

Socialdemokraterna i Täby vill inrätta en lokal klimatfond för näringslivet i kommunen. Under nästa mandatperiod ska 40 miljoner kronor avsättas för att hjälpa lokala företag, och särskilt småföretagare, att skynda på i omställningsarbetet.
  • Många företagare är redan på god väg att ställa om sin produktion för en  klimatförändrad framtid. Vår lokala klimatfond – som vi snabbt vill införa om vi får väljarna med oss – ska ge dem en ytterligare skjuts på vägen, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.
  • Det är främst kommunens småföretagare som vi värnar om. Många av dem behöver både stöd och ekonomi för att kunna se de egna möjligheterna i klimatomställningen, och inte enbart svårigheterna.
  • Andra kanske redan är på gång och skapar nya produkter som till exempel bidrar till renare vatten eller minskade utsläpp, kommenterar Janne Boman (s), kommunalråd i opposition. Klimatfonden kan vara ett stöd i det fortsatta arbetet, och även bidra med erfarenhet och kontakter inom kommunen.

Agneta Lundahl Dahlström påpekar att många större företag har kommit långt i sitt klimatarbete och inom svensk industri pågår en omfattande förnyelse, exempelvis vad gäller elektrifieringen.

  • Ibland kan det tyckas som om företag ligger före kommuner och regioner. Företagen vill ha långsiktighet i sin produktion och de förbereder sig tidigt för det hållbara.
  • För många kommunpolitiker däremot handlar det mer om mandatperioder och en avsaknad av politisk vilja. De är rädda för att förlora nästa val och har helt missat att också konservativa väljare är intresserade av en möjlig framtid, särskilt för barnen och barnbarnen.
  • Det vore bra om vårt förslag till om en klimatfond också kan få stöd av andra politiska partier i kommunen, säger Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman. Då får vi ett långsiktigt hållbart samhällsbygge i Täby.

facebook Twitter Email