När ska vi byta till miljövänligt granulat på våra konstgräsplaner?

Konstgräs är en yta är gjord av syntetfibrer som ska se ut som naturligt gräs. Det är idag populärt att använda konstgräs på idrottsplaner, till exempelvis för golf, fotboll och tennis. Men under senare tid har debatten ofta handlat om konstgräsets skadeverkan.

Det granulat som används i konstgräsplaner är så litet (2-3 mm) att det räknas som mikroplast när det sprids i miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulatet försvinner från planen och behöver ersättas. En stor del av svinnet sprids till miljön.

Granulat som ger den rätta fjädringen på konstgräsplaner görs av plast och gamla bildäck vilket medför en miljörisk när mikroplasterna sprids i naturen.

Granulat är en miljörisk; dels när mikroplasterna inte bryts ned utan sprids i miljön, dels när olika typer av granulat innehåller farliga ämnen. Den totala mängden granulat som årligen kan spridas från svenska konstgräsplaner uppskattas till 1 640-2 460 ton. En ny forskningsrapport från Örebro universitet visar att Stockholms stad har högre halter av mikroplaster i vattnet än vad som finns i större sjöar som Mälaren och Hjälmaren. Plastskräpet och mikroplasten i naturen och i haven är så svårnedbrytbart att det finns kvar i hundratals år framöver. Därtill ökar
mängden för varje år.

Socialdemokraterna i Täby ställer höga krav på hur Täby kommun hanterar klimat-, miljö- och hälsofrågor. Vårt val blir därför Saltex BioFil; världens första växtbaserade ifyllnadsgranulat som är industriellt processat. Det är certifierat som hundra procent nedbrytbart, hundra procent komposterbart, hundra procent organiskt och kan återvinnas till nytt ifyllnadsgranulat. Granulatet uppfyller kraven hos EU:s kemikalieförordning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Med anledning av ovanstående blir min fråga till KFN:s ordförande:

  • När planerar Täby kommun att börja använda ett hundra procent nedbrytbart, komposterbart, organiskt och återvinningsbart ifyllnadsgranulat på sina konstgräsplaner och när planerar man att börja byta till ett sådant granulat på befintliga konstgräsplaner?

För socialdemokraterna,
Camilla Henricsson Bajas

facebook Twitter Email