Rädda 1177

Vi är många som, inte minst under pandemin, regelbundet har kontakt med 1177:s sjukvårdsrådgivning. Du ringer för att få råd, för att hänvisas till rätt plats i vården eller kanske inte till någon vårdmottagning alls, utan till egenvård. Grunden för att ringa detta samtal är att du kan lita på att du får korrekt rådgivning och hänvisas rätt, utan att andra intressen är iblandade än ditt och ditt vårdbehov.

Den 11 januari meddelande nätläkarbolaget KRY att de har köpt dotterbolaget till Medhelp som bedriver 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning i Region Stockholm. Det är djupt problematiskt att regionens egen rådgivning nu ska hanteras av en stor enskild vårdgivare – som dessutom sedan tidigare använt tvivelaktiga metoder i sin hantering av patientkontakter.

När 1177 riskerar att drivas av en enskild vårdgivare öppnas det upp för stora intressekonflikter. Vad innebär det för trovärdigheten när sjukvårdsrådgivningen sitter på dubbla stolar? Det finns stor risk för att stockholmarnas tilltro till 1177 undergrävs.

Det finns stor risk för att stockholmarnas tilltro till 1177 undergrävs.

I Region Stockholm finns landets längsta väntetider till akuten. Väntetiderna grundar sig bland annat i brist på vårdplatser och vårdpersonal efter år av moderat nedskärningspolitik, men också att många idag åker till akuten med besvär som hade kunnat hjälpas närmare
hemmet, till exempel på din vårdcentral eller kanske genom egenvård. 1177 har här ett viktigt uppdrag för att avlasta akutmottagningarna. Därför är det mycket problematiskt att denna rådgivning nu drivas av en aktör som har ett direkt intresse av att så många personer som möjligt söker vård.

Det är uppenbart att Moderaternas privatiseringspolitik har nått vägs ände. Experimenterandet med stockholmarnas sjukvård måste upphöra. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att stoppa köpet av 1177s rådgivning och istället ta tillbaka sjukvårdsrådgivningen i egen
regi.

Nu behöver vi din hjälp. Skriv på namninsamlingen, sprid och dela information på sociala medier och kontakta blågröna politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi måste visa att stockholmarna har fått nog – 1177 ska inte säljas ut!

Aida Hadzialic
Oppositionsregionråd

Talla Alkurdi
Oppositionsregionråd

facebook Twitter Email