Reservation mot nedläggning av musikskolan

Socialdemokraterna reserverar sig mot dagens beslut avseende Täby kulturskola – ny organisation och verksamhet.
Vi anser att barn och unga är den kategori där störst satsningar ska göras från kultur-och fritidsnämnden, och anser att alla barn och unga ska ha möjlighet att lära sig spela ett instrument med välutbildade kompetenta pedagoger. Vi anser att det är en skyldighet för en kommun att tillhanda hålla detta i egen regi då det endast är den egna verksamheten som en kommun kan råda över.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att den kommunala musikskolan är en av flera aktörer inom den individuella undervisningen.

Tjänsteutlåtandet daterat 2019-03-29 har inte kunnat redovisa någon konsekvensanalys av förslaget, och det finns inga garantier för de idag ca.800 elever som går i den kommunala enskilda undervisningen, att de ska få plats hos de privata utförarna.

Det saknas också en redovisning av vilka instrument de privata utövarna kommer att kunna tillhandahålla undervisning i, samt en handlingsplan för hur man ska lösa undervisning i uddainstrument för de elever som spelar dessa.
Det finns heller ingen plan för hur rekryteringen till Ung musik ska hanteras.

Täby 2019-05-02

För Socialdemokraterna i Täby

Camilla Henricsson Bajas (S)

facebook Twitter Email