Röda fanor utanför kommunhuset i Täby

Första maj-firandet i Täby drog publik. Estrids torg framför nya kommunhuset fylldes av intresserade som ville höra tal och lyssna till Täby Blås. Jan Eliasson, numera Täbybo, inledde med att berätta något om sina erfarenheter som medlare i olika krig och kriser. "Men aldrig trodde jag att vi här skulle behöva försvara demokratin."
Jan Eliasson, tidigare svensk utrikesminister och ordförande för FN:s generalförsamling, var bekymrad inför framtiden. Den välfärdsstat som tidigare generationer har byggt upp, är nu under attack. ”Viktiga funktioner som skola, sjukvård och äldreomsorg monteras ned, till förmån för privata vinstintressen.
Sandra Samuelsson, SSU-ordförande i Täby, och Anki von Essen Wallden, ny ordförande för Socialdemokraterna i Täby, instämde i Jan Eliassons oro för framtiden. Anki påminde också om varför arbetarrörelsen bildades. ”Syftet är lika glasklart nu som för 130 år sedan då vi började. Vi är rörelsen som står upp för vanligt folk.”

facebook Twitter Email