SKA POLISEN JAGA TIGGARE I TÄBY?

Tiggeri är aldrig en väg ut ur fattigdom. Ingen människa ska behöva tigga i Sverige! Med det i minne, tvingas vi ändå protestera mot Moderaternas och KD:s nya förslag att utöka tiggeriförbudet till att gälla i hela Täby! Vi opponerar oss starkt mot detta absurda och omotiverade förbud som, enligt kommunalråden/författarna, ”så långt som möjligt ska omfatta kommunens samtliga butiksområden”.

Förbudet kränker människor. Det berövar dem chansen till rimlig försörjning och därmed överlevnad, enligt en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen stödjer sig på Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv.

Förbudet innebär också en diskriminering av minoritetsgrupper och det slår mot vår svenska yttrandefrihet.  Därtill är det synnerligen inaktuellt. Flertalet av Täbys (fåtal) tiggare försvann efter att det första förbudet utfärdades år 2019.

Av SCB:s senaste medborgarundersökning framgår att hela 82 procent av Täbys invånare känner sig trygga i sin hemkommun. Och kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare konstaterar att ”invånarnas upplevda otrygghet i många fall inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott”.

M och KD är fel ute. Socialdemokraterna i Täby kommunstyrelse har reserverat sig mot förslaget (liksom även L, C och MP). Det är inte genom tiggeriförbud vi löser eventuella trygghetsproblem i Täby kommun.

facebook Twitter Email