Täby behöver en gynekologmottagning

Det är orimligt att en så stor kommun som Täby norr om Stockholm saknar gynekologmottagning. Det är en konsekvens av Moderaternas privatiseringar som skapar ett ojämlikt vårdutbud, skriver S-politikerna Aida Hadzialic och Agneta Lundahl Dahlström på DN Åsikt. (17/2 2020)

För fem år sedan flyttade vårdföretaget Aleris sin gynekologi från Täby till Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tre år senare stängde Täbys enda kvarvarande gynekolog sin praktik, trots att den hade 3.000 patienter årligen och dessutom en lång kö av väntande.

Det är Moderaternas privatiseringar som splittrar vården och skapar ett ojämlikt vårdutbud. Denna politik har orsakat sänkta ersättningar och brist på specialister, vilket innebär att en så stor kommun som Täby, med drygt 70.000 invånare, nu står utan gynekologimottagning.

Det omhuldade vårdvalet har i realiteten medfört att ett antal gynmottagningar runtom i länet slagit igen, förutom i Täby också i Solna, Jakobsberg och Järva. Kvinnor i Handen (det är som bekant företrädesvis kvinnor) tvingas numera söka sig till Nacka sjukhus sedan specialistvården stängt och deras medsystrar i Nynäshamn delar på en gynmottagning som håller öppet en dag i veckan.

Täbys patienter hänvisas till Åkersberga och Vallentuna eller möjligtvis Östermalm i Stockholm. Där är det tätt mellan gynekologimottagningarna, helt i linje med borgarnas vårdval där ”aktörer ska fritt kunna etablera sig och öppna mottagning i länet så länge regionens kvalitetskrav uppnås”.

Viktigast för regionens ledning tycks alltså vara etableringsrätten och lönsamheten. Mindre väsentligt att kranskommunernas invånare får ett sämre utbud av vård, trots ett stort behov.

Vården i Stockholmsregionen är synnerligen ojämlik. I över ett decennium har regionens styrande moderater låtit vårdbolagen bestämma var vården ska finnas. Det är fel!

En jämlik vård är också en tillgänglig. En tillgänglig vård är grunden för en jämlik hälsa. Därför vill vi att det åter öppnas en gynmottagning i Täby.

Aida Hadzialic (S), regionråd i opposition, region Stockholm, och Agneta Lundahl Dahlström (S) kommunalråd i opposition, Täby

facebook Twitter Email