Täby har ett klimatansvar

Täby kommun har ett stort ansvar i klimatomställningen, anser Socialdemokraterna. Det är i kommunerna som jobbet ska göras. I en insändare i veckans Mitti Täby påpekar vi detta självklara faktum, med udden riktad mot den moderata kommunledningen.

Tio procent av världens befolkning står för närmare hälften av världens utsläpp, påpekade statsminister Stefan Löfven i sitt Förstamajtal.

Och den rikaste tiondelen i Sverige släpper, genom sin konsumtion, ut sju gånger mer än den fattigaste.

Täby tillhör den rikaste delen. Täby kommun har ett ansvar och kan inte fortsätta att skylla på att man ”saknar rådighet” över utsläppen. Täbys kommunledning måste visa sitt politiska engagemang och bidra till att kommunens invånare exempelvis minskar bilresandet. Annars kan klimatmålen aldrig nås.

Klimatförändringarna som pågår runtom oss är i praktiken orättvisa. Därför ska omställningen vara rättvis i praktiken. Rika Täby ska göra mer. På lokal nivå har Socialdemokraterna i Täby många förslag; utökad kollektivtrafik, fler cykelstråk, effektiv snöröjning av gång och cykelvägar, hemtjänstzoner som minskar resandet inom kommunen (och förbättrar hemtjänstpersonalens arbetsmiljö) och en trafikplanering med fokus på klimatet.

Janne Boman (s), kommunalråd i opposition

Eva Lindau (s), ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden

facebook Twitter Email