Täby kommun fortsätter att privatisera!

Måste kulturen vara lönsam? Täby kommun lägger ned den kommunala musikskolan inom Täby kulturskola.

Den styrande alliansen förklarar det med ett sviktande elevunderlag

–          Vi ser ett mönster, konstaterar Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk ledamot i Täby kultur- och fritidsnämnd. Kommunen gör sina egna kommunala verksamheter olönsamma, för att senare kunna avvecklas. Man skyller på att skolan har för få elever, men det är inte konstigt när musikskolan i Täby har bland de högsta avgifterna i hela landet!

Kommunen har under ett flertal år gjort ett ekonomiskt överskott (146 miljoner för 2018), men saknar politisk vilja att föra över de 3,6 miljoner som fattas musikskolan.

Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition, påpekar att många andra kommuner inrättar en helt avgiftsfri musikskola; med kommunala eller privata utförare. Det är en myt att musikskolorna runtom i Sverige håller på att avvecklas. Tvärtom, många kommuner ser ett ökat antal elever och gör musikskolan till en prioriterad verksamhet.

Värt att notera är att högst avgift till musikskolan har de kommuner som har de lägsta skattesatserna, säger Agneta Lundahl Dahlström.

Kontakt:
Camilla Henricsson Bajas, 0707 434344
Agneta Lundahl Dahlström, 076 6439945

Bild: Täby kulturskola

facebook Twitter Email