Vem ringer kommunvakten nattetid? Alla ringer polisen!

Socialdemokraterna i Täby är starkt kritiska till att kommunen inrättar kommunvakter nattetid. En utökad grannsamverkan vore bättre. I veckans nummer av Direktpress (v 27) förklarar oppositionsrådet Agneta Lundahl Dahlström varför:

SOCIALDEMOKRATERNA KRITISKA TILL KOMMUNVAKTER

Fullmäktige beslutade i juni att anställa två kommunvakter på försök i Täby. Men S ställer sig kritiska till beslutet. De vill satsa pengarna på grannsamverkan.

Beslutet att anställa två kommunvakter i egen regi klubbades i kommunfullmäktige i mitten av juni. Men det möter motstånd från oppositionen som tycker att satsningen är felriktad.

De menar att pengarna istället borde gå till att utöka den verksamhet som redan finns i Täby.

– Vi ser inte vilken funktion de ska fylla, Täby är redan tryggt, säger kommunalrådet Agneta Lundahl Dahlström (S).

Tanken men de två kommunvakterna är att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Täby kommun. I första hand ska de arbeta brottsförebyggande mot bostadsinbrott, men även mot brottslighet på allmänna platser.

Det är en försöksverksamhet som ska pågå i två års tid och de ska arbeta både till fots och i bil. Kommunvakterna kommer även att ha en mobiltelefon dit Täbybor kan vända sig.

På ett år kostar tjänsten 1,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade även att ha ordningsvakter på Täby torg anställda av ett bevakningsföretag under de två åren.

Oppositionen ställer sig kritisk till att vakterna ska jobba nattetid. De vill istället utöka den Grannsamverkan som redan finns med en extra bil samt två nya fältassistenter som komplement till fältsekreterarnas arbete med unga.

– De flesta inbrott sker på dagtid och om det händer något så ringer man polisen, inte till vakter. Fältassistenter fyller en viktigare funktion, säger Agneta Lundahl Dahlström.

Detta vill socialdemokraterna

Utöka grannsamverkan som redan finns med ytterligare en bil.

Anställa två nya fältassistenter som komplement till fältsekreterarna.

Maria Svensson

maria.svensson@direkpress.se

facebook Twitter Email