Visst går det bra att bygga billigt!

Våra oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman skriver på debattsidan i Mitti Täby att det visst går att skapa nya bostäder till rimliga priser. Se bara hur andra kommuner gör när de tar sitt ansvar för kommuninnevånarnas boenden.

Under många år har vi arbetat för att Täby ska bygga små och kostnadseffektiva bostäder för unga – till rimliga priser. Vi har aldrig fått gehör. Tvärtom, i fullmäktige har vi pikats för vår strävan efter rimliga priser. ”Det förstår väl alla att det inte går…

Men vi vet att det går. Det är bara att lyfta blicken och se hur andra kommuner gör, till exempel Botkyrka och Norrtälje. Eller lite längre bort; Katrineholm och Skövde.

  • Botkyrkabyggen uppförde för något år sedan 74 lägenheter för ungdomar 18-25 år och har sen fortsatt i ambitionen att få unga att komma in på bostadsmarknaden.
  • Norrtälje har satsat på prefabricering av små ettor och tvåor i syfte att få Norrtäljes lägsta hyror i nyproduktion.
  • Katrineholm har satsat på Kombohus, enligt allmännyttans koncept med standardiserade typhus. Där ligger priserna 25 procent under övrig marknad.
  • Skövdebostäders nyproduktion ligger på cirka hälften av riksgenomsnittet, enligt bolagets VD. De fokuserar på hög beställarkompetens och nära samverkan med plankontoret.   

Så varför inte Täby?

En negativ faktor är att Täby avhände sig möjligheten att styra sin bostadsproduktion när man sålde ut det kommunala bostadsbolaget. Kommunerna i våra exempel har däremot tagit ansvar genom sina bostadsbolag. De har byggt billiga bostäder för främst ungdomar, men också för äldre och för nyanlända – och till nytta för det lokala näringslivet.

facebook Twitter Email