Aktuellt

Lena Hallengren på besök i Johannas trädgård

Förra socialministern Lena Hallengren (s) besökte nyligen äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. Hon fick tillfälle att tala med både de boende och med personalen, som alla är relativt nya i de fräscha lokalerna. De första inflyttningarna skedde i oktober förra året. Äldreboendet är byggt på den plats där Byle gård tidigare låg. I början av 1800-talet beboddes gården av änkeprostinnan Johanna Justelius. Hennes trädgård var omfattande och ansågs då räcka för gårdens årsbehov av frukt och grönt. När Byle gård revs, bevarades fruktträdgården - idag till glädje för de boende.
Lena Hallengren, tvåa från vänster, tillsammans med personal och boende på äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. I bakre raden ses också Anki von Essen Wallden, ordförande för Socialdemokraterna i Täby, Barbro Lindberg, gruppledare (s) i äldrenämnden och Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (s) i opposition. (Samtliga boende på bilden har godkänt publiceringen.) Läs mer

S-budgeten: VI SATSAR PÅ BARNEN!

Det gör vi genom att yrka på  att barnkonventionen ska gälla i alla kommunala beslut,  att fri frukost erbjuds alla elever i Täbys kommunala skolor,  att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid utreds,  att fler ungdomar får chans till sommarjobb 2024 och att elevhälsovården stärks.

Socialdemokraterna i Täby presenterar under måndagen (23/10) sitt förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år. I det rådande ekonomiska läget belastar vi inte hushållen med en nödvändig skattehöjning, behövd för en bibehållen välfärd. Vårt förslag innehåller istället en anpassning till Täbyalliansens budget, men vi omfördelar deras ekonomiska förslag till en mer solidarisk budget. Vi…

Läs mer

TÄBY BEHÖVER EN KONSUMENTVÄGLEDARE!

Misslyckade köp av varor och tjänster kostade de svenska konsumenterna 50 miljarder kronor år 2017, enligt en konsumentundersökning. Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något som de har köpt.

Behovet av rådgivning har ökat med alla nya tjänster som har tillkommit. Täby kommun har idag en budget- och skuldrådgivare, men kommunen behöver också någon som kan bidra till det förebyggande arbetet. Människor ska inte hamna i skuld! En konsumentvägledare kan ge råd och stöd innan själva köpet görs. De samarbetar med ideella organisationer, företag…

Läs mer
Jytte Guteland

Träffa Jytte Guteland 12/10

Jytte Guteland, riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker, gästar Socialdemokraterna i Täby för att prata om det kommande EU-valet (9 juni 2024) och klimatfrågans stora betydelse.

Under sina år som EU-parlamentariker, och parlamentets huvudförhandlare i EU:s gröna giv, har Jytte Guteland fokuserat på att skärpa utsläppsmålen. År 2050 ska EU vara klimatneutralt, alltså inte släppa ut mer växthusgaser än de som tas upp. Men redan år 2030 måste växthusgasutsläppen ha minskat med minst 55 procent (jämfört med året 1990).  Mötet är…

Läs mer

Nu gör de det igen!

Återigen beslutar den moderatstyrda majoriteten i Täby kultur- och fritidsnämnd att ge ekonomisk ersättning till de privata musikskoleutövarna i Täby kulturskolan. Vid nämndens sammanträde den 19 september motiverades beslutet med att ”den ökade konkurrens som privatiseringarna innebär leder till ökade offentliga kostnader”.

Kultur- och fritidsnämnden i Täby har en gång tidigare fattat beslut om att ersätta musikskoleutförarna med 400 kronor per elev. Det skedde förra sommaren, då beslutet dessutom togs på delegation dagen innan nämndens ordinarie möte. Det innebar att nämndens dåvarande ordförande fick en tillrättavisning från förvaltningsrätten i Stockholm, som ansåg att beslutet inte tillkommit på…

Läs mer
facebook Twitter Email