Digitalt första maj firande idag

YouTube player
Vårt kommunalråd i opposition håller digitalt första maj tal. Du kan slå på textning nere i högra hörnet av bilden.
YouTube player
Vår riksdagsledamot Markus Selin håller digitalt första maj tal. Du kan slå på textning nere i högra hörnet av bilden.

En ny tid med nya möjligheter

Årets första maj firande kommer med all säkerhet att etsa sig fast i minnet för all framtid. På många håll är avbrottet från demonstrationer o parader det första på över hundra år.

Coronapandemin har verkligen ställt allt på sin spets och visar med all tydlighet hur sårbar den kapitalistiska världsordningen är. Allt ställs på sin ända och världen stannar av i den största ekonomiska krisen kanske någonsin bara för att konsumtionen minskar av några månader.

Marknadsekonomi ska inte längre få styra världen! Ett uppblåst spekulativt system som bygger på allt större grad av förväntad och faktisk överkonsumtion på belånade reserver som dessutom sedan decennier tillbaka utarmar de naturresurser som låg till grund för systemutvecklingen en gång i tiden.

Jag hoppas och tror att pandemin kan bli startskottet på en ny era där andra värden får större utrymme och prioritet. Ett samhälle som värnar o tar hand om varandra även i ett vidare perspektiv. Politiker och världsledare som förstår att vi enbart tillsammans är starka nog i en global värld för att klara utmaningar som inte känner av några landsgränser.

Marknadsekonomi ska inte längre få styra världen! Ett uppblåst spekulativt system som bygger på allt större grad av förväntad och faktisk överkonsumtion…

En ny världsordning som bygger på samarbete och villighet att anta utmaningen på riktigt och även göra avkall inför det långt större hotet som föreligger i miljöförstöring och den globala uppvärmningen. Coronapandemin må vara påfrestande under de månader den pågår men effekterna av klimatförändringarna sträcker sig över otaliga generationer. Varkendera är några överraskande svarta svanar.

En ny tid där hållbarhet och solidaritet inger status och allmänt rättesnöre istället för dagens egoism och kapitalism med ständigt ökad effektivitet och konsumtionshets som mål. En ny tid där jämställdhet, jämlikhet och rättvisa blir en självklarhet liksom att alla villigt bidrar till samhällsbygget efter sin förmåga.

En globalt etablerad och utbredd förståelse att den förmågan hänger ihop med socioekonomisk jämlikhet likväl som förmågan till miljöansvar. Att världsledarna slutligen tar armkrok och börjar handla och ta ansvar på riktigt för det som på allvar är viktigt.

Ingen kan spå in i framtiden och den enes gissning är i dagsläget lika kvalificerad som någon annans. Jag väljer därför att hoppas på att den här prövningen inte är förgäves utan starten på något ännu bättre.

Ha ett riktigt bra första maj firande där ni är. I tanken, viljan och strävan förenas vi tillsammans! Socialdemokratisk politik har kanske aldrig varit viktigare än nu.

Magnus Kortell, ordf. S i Täby


Följ Socialdemokraternas digitala livestreamade första maj firande här med början klockan 11:00.


Internationalen svensk kör från Svensk musikkultur på Youtube
facebook Twitter Email