Hög tid att miljöcertifiera Täby kommun

Allt fler svenska kommuner skaffar sig ett miljöledningssystem för att underlätta det kommunala miljöarbetet. De låter sig därefter certifieras enligt standarden ISO 14001. Täbys grannkommun Vallentuna startade sitt miljöledningsarbete för några år sedan - och blev certifierade 2018. Kommunen har nu ett effektivt verktyg i miljö- och klimatarbetet.

Så varför inte Täby? Klarar kommunen verkligen av sitt miljöarbete utan certifikat? undrar Agneta Dahlström Lundahl, kommunalråd i opposition.

I en motion som Socialdemokraterna i Täby lägger vid kvällens möte i kommunfullmäktige, förklarar hon att det finns många fördelar med en miljöcertifiering:

  • Inte minst att certifieringen aktiverar och utbildar kommunens personal i arbetet för ett gemensamt mål. Personalen känner sig delaktig i miljöarbetet, vilket ger kunskap och motivation.
  • Certifieringsarbetet bidrar också till en effektivare användning av material, energi och avfallshantering – och därmed till lägre kostnader. Miljöarbetet systematiseras och dokumenteras, vilket ger ordning och reda. Ordning och reda skapar förtroende.
  • Vi vill alltså att kommunstyrelsen nu snarast ska ordna vad som krävs för en miljöcertifiering av Täby kommun.

Kontakt: Agneta Lundahl Dahlström, 076-643 99 45, 070-508 63 95
agneta.lundahldahlstrom@taby.se

facebook Twitter Email