Internationella Kvinnodagen 8 mars 2020

Idag uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen, en av FN:s högtidsdagar för rättvisa, jämlikhet och fred.

I Sverige har vi kommit långt – men ändå inte. Vår arbetsmarknad är ojämställd. I sjukvården är mannen norm. Vårt samhälle grundar sig fortfarande på ett gammaldags patriarkat.

S-Kvinnor i Täby arbetar för:

  • Att avskaffa osaklig löneskillnad mellan könen.

Arbetsdagens sista 45 minuter är obetalda för kvinnor, även i Täby.

  • Att värna aborträtten.

Ständigt ifrågasätts denna rättighet, gärna av män, även i Täby.

  • Att förhindra mäns våld mot kvinnor.

Våldet är ett samhällsproblem, särskilt under pandemi, även i Täby.

facebook Twitter Email